LEAD to Key Message

เทคนิค LEAD สำหรับการนำเสนอ Key Message

แบ่งปัน

LEAD เป็นเทคนิค ที่ช่วยทำให้เราส่งผ่าน Key Message ไปสู่ผู้ฟังได้อย่างรวดเร็ว เวลาผู้เขียนทำ PowerPoint ก็ใช้เทคนิค LEAD ช่วยในการคิด และออกแบบสไลด์เพื่อส่ง Key Message ไปให้ผู้ฟัง เราไปดูกันว่าเทคนิค LEAD นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

LEAD to Key Message

เป้าหมายของเทคนิค LEAD นั้นคือ นำสายตาของผู้ฟังไปในจุดที่เราต้องการให้ผู้ฟังอ่าน หรือ ดู ซึ่งจุดนั้นก็คือ Key Message ที่เราต้องการที่จะบอก ด้วยการทำให้ Key Message อ่านได้ง่าย มองเห็นได้ง่าย และสะดุดตา ซึ่งเทคนิคนี้ประกอบไปด้วย
Line Spacing : เพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัด เพื่อให้อ่านง่ายสบายตา
Emphasizing : นำสายด้วยการใช้สี, ขนาด และการใช้ Animations
Arranging : จัดเรียงให้เป็นกลุ่มๆ และจัดตำแหน่งให้สมดุลเพื่อให้อ่านได้รวดเร็ว
Drawing : ใช้รูปภาพ ไอคอน กราฟ เพื่อส่ง Key Message

LEAD to Key Message

Line Spacing : เพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัด เพื่อให้อ่านง่ายสบายตา

เทคนิคนี้คือการเพิ่มระยะห่างระหว่างบรรทัดให้มากขึ้น เช่น เดิมใช้ระยะห่างบรรทัด 1 ให้ลองเพิ่มเป็น 1.5 หรือ 2.0 เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างบรรทัดมากขึ้นทำให้ผู้ฟังสามารถอ่านได้ง่าย สบายตามากขึ้น

Line Spacing 1.0
Line Spacing 1.0
Line Spacing 1.5
Line Spacing 1.5

Emphasizing : นำสายด้วยการใช้สี, ขนาด และการใช้ Animations

อะไรที่เราต้องการให้ผู้ฟังอ่าน หรือ ดู ก็ทำให้เด่นสะดุดตา สามารถทำได้ด้วยการเปลี่ยนสีให้ต่างจากจุดอื่น หรือ เปลี่ยนขนาดให้ใหญ่ขึ้น หรือ ใส่ Animations ให้กับสิ่งที่เราต้องการที่จะเน้นให้ผู้ฟังได้อ่าน หรือ ดู

Line Spacing 1.5
Line Spacing 1.5
Emphasizing Key Message ด้วยสี และขนาด
Emphasizing Key Message ด้วยสี และขนาด

Arranging : จัดเรียงให้เป็นกลุ่มๆ และจัดตำแหน่งให้สมดุลเพื่อให้อ่านได้รวดเร็ว

เป้าหมายของเทคนิคนี้คือช่วยให้ผู้ฟังอ่านข้อความได้เร็วมากขึ้น ดูสไลด์แล้วสบายตามากขึ้น ด้วยการจัดเรียงข้อความ หรือภาพต่างให้เป็นกลุ่มๆ ปกติเราจะพิมพ์ข้อความจาก ซ้ายสุดไปขวาสุด (เหมือนในตำรา หรือหนังสือวิชาการต่างๆ) เทคนิคนี้ให้ลองปรับการพิมพ์ข้อความให้เป็นคอลัมน์ เหมือนในนิตยสาร ซึ่งการพิมพ์แบบนี้จะช่วยให้ผู้ฟังอ่านได้เร็วมากขึ้น พร้อมทั้งจัดว่าตำแหน่งข้อความ หรือ ภาพต่างๆ ในสไลด์ให้สมดุล ไม่หนักซ้าย หรือ หนักขวามมากเกินไป

พิมพ์ข้อความจาก ซ้ายสุดไปขวาสุด
พิมพ์ข้อความจาก ซ้ายสุดไปขวาสุด
พิมพ์ข้อความเป็นคอลัมน์
พิมพ์ข้อความเป็นคอลัมน์

Drawing : ใช้รูปภาพ ไอคอน กราฟ เพื่อส่ง Key Message

การนำรูปภาพ ไอคอน หรือ กราฟ มาใช้แทนข้อความ หรือ ผสมกับการใช้ข้อความ ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจ และเห็นภาพมากขึ้นมากกว่าการใช้ข้อความแต่เพียงอย่างเดียว
หาภาพฟรีใน PowerPoint 365 แบบถูกลิขสิทธ์ นั้นสามารถดูได้ในบทความก่อนหน้า

ใช้ข้อความเป็นหัวข้อ
ใช้ข้อความเป็นหัวข้อ
ใช้ตัวอักษรย่อเป็นไอคอน แทนการใช้ข้อความเป็นหัวข้อ
ใช้ตัวอักษรย่อเป็นไอคอน แทนการใช้ข้อความเป็นหัวข้อ

LEAD เทคนิคจะช่วยทำให้เราสามารถนำสายตาของผู้ฟังไปสู่ Key Message ที่ต้องการจะสื่อได้อย่างรวดเร็ว แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า

เกี่ยวกับผู้เขียน

อ.วรยุทธ์ กวีวาทิต

อ.วรยุทธ์ เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือการทำสื่อการสอนแบบง่ายๆ สำหรับวิทยากร” เนื้อหาว่าด้วย การใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Software Tools) การใช้เครื่องมือออนไลน์ (Online Tools) มาออกแบบและทำสื่อการสอน และยังเป็นวิทยากรในหลักสูตร “Multimedia Tools for Trainers”

คุณอาจจะชอบบทความเหล่านี้