อ.วรยุทธ์ กวีวาทิต

อ.วรยุทธ์ กวีวาทิต

วิทยากรผู้สอนหลักสูตร “Multimedia Tools for Trainers”

เทคนิคการใช้เครื่องมือการทำสื่อการสอนแบบง่ายๆ สำหรับวิทยากร

รู้จักอาจารย์ เอ วรยุทธ์

อาจารย์วรยุทธ์ กวีวาทิต หรือที่ลูกศิษย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มักเรียกชื่อเล่นท่านว่า อาจารย์เอ เรียนจบปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ภาคภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เริ่มทำงานครั้งแรกในปี 2544 ที่บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาด และ ผู้จัดการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่องค์กรแห่งนี้ ต่อมาได้ย้ายไปทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากรฝ่ายขาย และผู้จัดการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายตลาดอินโดไชน่า อยู่ที่บริษัทฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด สะสประสบการณ์ทำงานทั้งหมด 14 ปี

ในปี 2559 อาจารย์เอได้ลาออกจากงานประจำมาทำอาชีพวิทยากรอิสระ สอนร่วมกับอาจารย์ไชยยศ เกือบทุกหลักสูตร เช่น “Train-The-Trainer”, “Facilitation Skills”, “Storytelling”, และ “Business Presentation” เป็นต้น หลักสูตรที่เป็น Signature Course ของท่านก็คือ “Multimedia Tools for Trainers” หรือ “เครื่องมือการทำสื่อการสอนแบบง่ายๆ สำหรับวิทยากร” เนื้อหาว่าด้วย การใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Software Tools) การใช้เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ (Online Tools) มาออกแบบและทำสื่อการสอน เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้เนื้อหา ส่งเสริมและกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้ให้ดีขึ้น และเป็นไปด้วยความราบรื่น รวมทั้งเทคนิคการใช้ Zoom และ MS Teams เป็นสื่อการสอนแบบ Virtual Class

ด้วยความที่ท่านชอบเรียนรู้เทคโนโลยีและสื่อใหม่ยุคใหม่ (Technology & New Media) มาประยุกต์ใช้ในการทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว จึงทำให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อผสมแบบรู้ลึกรู้จริง ประกอบกับมีทักษะในการถ่ายทอดเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่หลายคนมองว่ายากให้กลายเป็นเรื่องง่าย ทุกคนเรียนแล้วทำได้ทันที โดยเฉพาะทุกวันนี้ หากต้องการให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น วิทยากรผู้สอนก็จำเป็นต้องมีการนำเทคโนโลยีและสื่อการสอนใหม่ ๆ มาเป็นผู้ช่วยสอน ไม่ว่าจะเป็นการสอนแบบ Onground เจอหน้ากัน หรือจะเป็นการสอนแบบ Online Virtual Class ก็ตาม จึงทำให้ผลงานการสอนของอาจารย์เอเป็น ที่ยอมรับของลูกค้าองค์กรธุรกิจหลายแห่ง เช่น PTTEP, SCG, SCB, B.GRIMM, BANPU, Lotus’s และ ttb เป็นต้น

Multimedia Tools for Trainers การทำสื่อการสอนแบบง่ายๆ สำหรับวิทยากร โดย อ.วรยุทธ์ กวีวาทิต

เพียงไม่กี่คลิก ก็พลิกเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทำได้จริง

หลักสูตร “เครื่องมือการทำสื่อการสอนแบบง่าย ๆ สำหรับวิทยากร (Multimedia Tools for Trainers)” เหมาะสำหรับวิทยากรมืออาชีพ (Professional Trainers) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainers) ที่ต้องการรู้จักเครื่องมือและเทคนิคการทำสื่อแบบง่าย ๆ เพื่อนำไปใช้ในการสอนให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากหลักสูตรนี้มี 3 อย่างสำคัญคือ 1) ใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Software) ในการทำสื่อการสอนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในเนื้อหา หรือบทเรียน 2) ใช้เครื่องมือ online ต่าง ๆ ผ่าน website (Online Tools) ในการทำสื่อการสอนเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในเนื้อหาหรือบทเรียน และ 3) ประหยัดเวลาในการทำสื่อการสอน และมีขั้นตอนการทำให้อย่างละเอียด สามารถนำกลับมาทบทวนได้ด้วยตนเอง

ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยผู้เรียนแต่ละคนจะได้ลงมือทำในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองจนสามารถทำได้

คำนิยมจากผู้เรียน

“คนนี้ตัวจริงในเรื่อง Application ต่าง ๆ จะเป็น Android, IOS, Window หรือ Mac เป็น Sweeper ให้กับทีมจริง ๆ อันไหนไม่รู้ แม้ตอนนั้นจะตอบไม่ได้ ก็จะเมตตาไปค้น ไปหาคำตอบมาให้ ทุกครั้งที่ได้เรียนกับอาจารย์เอ จะมีสิ่งเรียบง่ายใกล้ตัวของเรามาสร้างความ WoW ได้เสมอ สุดท้ายมีกิจกรรมกลุ่มเมื่อใดมั่นใจได้เรื่องแสง สี เสียง และอุปกรณ์ต่าง ๆ หลากหลายปัญหา แต่อาจารย์เอช่วยแก้ไขให้ได้ทุกครั้ง”

มาโนช เลิศสาครศิริ
วิทยากร และพี่เลี้ยงนักบริหาร

“อ.เอ เป็นวิทยากรด้วยใจ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตลอดเวลา ถามเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสามารถตอบได้ ทุกเรื่อง และเมื่อไรที่ไม่รู้ อ.เอจะช่วยเหลือหาข้อมูลมาจนได้ ดีใจมาก ๆ เลยค่ะที่ได้เรียนกับอ.เอในทุก ๆ คลาส ที่ผ่านมา”

ลัดดาวัลย์ ชูช่วย
วิทยากร Mind Map และแชมป์ความจำของประเทศไทย

“อ.เอ สุดยอดสอนดี มีเคล็ดลับการใช้งานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพียบครับ”

ดร. รชฏ จันทร์น้อย
อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

“อ.เอ เป็นสุดยอดวิทยากรที่มีวิทยายุทธล้ำเลิศในการสอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการสอนและการนำเสนอ เคยเรียนกับ อ.เอ แล้วติดใจมากๆๆๆ ก่อนหน้านั้นเรียนมาจากหลายสถาบัน แต่ก็ไม่เคยเจอที่สอนเข้าใจง่ายเหมือน อ.เอ และสามารถนำเรื่องที่เรียนมาใช้ได้จริง รู้สึกทึ่ง และเชื่อมั่น อ.เอ สุด ๆ ค่ะ”

สุทธิราภร ปรีเปรม
เจ้าของเพจมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลก

“เป็นคนที่สุดยอดมากๆ จริงๆ ครับ รวมถึงความเอาใจใส่ อบอุ่น อ่อนโยน พร้อมช่วยเหลือครับ”

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ
วิทยากร และที่ปรึกษาด้านบริหารโครงการ

“ง่าย ๆ สั้น ๆ อาจารย์ “เอ” ท่านนี้คือ “ของจริง” ครับ”

อรรณพ ล้อมสวัสดิ์
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

“อ.เอ เป็นเหมือนแม็คไกเวอร์ ที่เก่งด้านเทคโนโลยีมาก มีเครื่องมือใหม่ๆ มาอัพเดทเสมอ ใจดีมากด้วยค่ะ”

นฤมล ตันติฤทธิศักดิ์
วิทยากรและที่ปรึกษาด้าน HR

“เคยเป็นผู้ช่วย ติดตามดูการทำงานของ อ.เอ วรยุทธ์ ช่วงหนึ่ง อ.เอ มีความสุดยอดในการทำงาน เป๊ะ มืออาชีพ ช่วยให้การสอนในห้อง FLOW ไหลลื่นมาก ๆ และเคยเรียนคอร์ส Multimedia Tools กับ อ.เอ สอนสนุก ใจเย็น มีความเป็นครูมาก และยังมีเทคนิคใหม่ ๆ ติดปลายนวมให้ด้วย เป็นตัวจริงทางด้านนี้จริงๆ ทำให้สบายใจในทุกกิจกรรมที่ อ.เอ ไปร่วมด้วย จะหมดห่วงปัญหาด้าน IT เลยครับ”

อนันต์ พันธ์พิพัฒน์ไพบูลย์
วิทยากร และที่ปรึกษาด้านวางแผนการเงิน

“เรียนหลักสูตร Multimedia Tools กับอ. เอมาแล้ว และเคยร่วมงาน give & take ต่าง ๆ…อ.เอ เก่งคล่องแคล่ว และมีน้ำใจงดงามมาก ๆ ค่ะ”

ขนิษฐา หล่อลักษณ์
โค้ชผู้บริหารชื่อดัง

“อ.เอ เก่งแบบเก๊งเก่งค่ะ ชอบทุกครั้งที่ได้ร่วมงานด้วยกัน อุ่นใจมากๆ เพราะ อ.เอ ทำทุกสิ่งได้เกินความคาดหวังม๊ากมาก ชอบมาก ๆ เวลา อ.เอ อธิบาย ชัดเจน หาคำตอบมาให้แบบลึก ๆ คุณภาพจริง ๆ ค่ะ”

อังคณาลักษณ์ จงจิต
วิทยากร และโค้ชมากความสามารถ