อ.สวยศ ด่านบรรพต

อ.สวยศ ด่านบรรพต

วิทยากรผู้สอนหลักสูตร …“PITBU’LL S.M.Art PITCH”

เรียนรู้เทคนิคการ PITCH ด้วยเครื่องมือ PITBU’LL Building Blocks

รู้จักอาจารย์ สวยศ

อาจารย์สวยศ ด่านบรรพต หรือที่ลูกศิษย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมักเรียกชื่อเล่นท่านว่า อาจารย์โน้ต เรียนจบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มทำงานครั้งแรกในปี 2542 ในตำแหน่งวิศวกรฝ่ายขาย ที่บริษัท Scancem Materials Thailand จำกัด ต่อมาได้ย้ายไปทำงานที่บริษัท CBRE จำกัด เป็นผู้จัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์ และที่ทำงานสุดท้าย คือ บริษัท McThai จำกัด ในตำแหน่งผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ สะสมประสบการณ์ทำงานทั้งหมดประมาณ 20 ปี

ในปี 2562 อาจารย์โน้ตได้ลาออกจากงานประจำ มาทำอาชีพวิทยากรอิสระ Signature Course ที่โดดเด่นของท่าน คือ หลักสูตร “S.M.Art PITCH with PITBU’LL Building Blocks” เนื้อหาว่าด้วยเทคนิคการ Pitch หรือ การนำเสนอให้สั้น กระชับ ได้ใจความ โดนใจผู้ฟัง โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ นั่นคือผู้เรียน ทุกคนจะได้ฝึกการ Pitch และรับฟีดแบคเป็นรายบุคคลจากผู้สอน เพื่อปรับปรุงพัฒนาทักษะการ Pitch ให้ดีขึ้นต่อไป นอกจากนั้นอาจารย์โน้ตยังทำงานเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ การออกแบบธุรกิจ การขยายธุรกิจ ออกแบบระบบ Franchise ให้กับบริษัทต่าง ๆ รวมถึง SME และ Start up

ด้วยความที่อาจารย์โน้ตเป็นคนที่มีหลักการ มีเหตุมีผล คิดและทำอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันก็ชอบศิลปะทั้งด้านการเล่นดนตรี แต่งเพลง และถ่ายภาพ ทำให้ท่านเป็นวิทยากรที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันได้อย่าง ลงตัว สามารถนำเสนอและถ่ายทอดเนื้อหาทั้ง Fact & Feeling ไปยังผู้เรียนได้น่าสนใจและใช้ได้จริง ทั้งการสอนแบบ Onground เจอหน้ากัน และการสอนแบบ Online Virtual Class ผ่าน Zoom และ MS Teams นั่นจึง ทำให้ผลงานการสอนของอาจารย์โน้ตเป็นที่ยอมรับของลูกค้าองค์กรธุรกิจหลายแห่ง เช่น CHEVRON, Nestle, PTTEP และ Novartis

S.M.Art PITCH with PITBU’LL Building Blocks

เรียนรู้เทคนิคการ PITCH ด้วยเครื่องมือ PITBU’LL Building Blocks

หลักสูตร “PITBU’LL S.M.Art PITCH” เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกการนำเสนอให้สั้น กระชับ ได้ใจความ โดนใจผู้ฟัง ทั้งการนำเสนอภายในองค์กร และการนำเสนอภายนอกองค์กร

ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ S.M.Art PITCH ซึ่งประกอบด้วย
S : Strategy ผู้เรียนจะได้ฝึกทำความเข้าใจผู้ฟัง เพื่อให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการนำเสนอนั้น ๆ ให้โดนใจผู้พัง
M : Message ผู้เรียนจะได้ฝึกวางโครงเรื่องผ่านเครื่องมือ PITBU’LL Building Blocks ซึ่งจะเป็น Framework ในการเตรียมเนื้อหาในการนำเสนอ และสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับเป้าหมายการนำเสนอแต่ละครั้งและกลุ่มผู้ฟังได้
Art : Art on Stage ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การถ่ายทอดเนื้อหา ทั้งการใช้น้ำเสียง ท่าทาง ได้อย่างเหมาะสม ทั้งในแบบ Virtual Stage และ Real Stage
Art of Slide เป็นเทคนิคการทำสไลด์ ให้เข้าใจง่ายทั้งผู้ฟังและง่ายต่อผู้พูด

เรียนรู้ผ่านรูปแบบการสอนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยผู้เรียนจะได้ฝึกการ PITCH จากทั้งโจทย์ที่กำหนดให้ และเรื่องราวของผู้เรียนที่อยากฝึก PITCH โดยจะได้รับฟีดแบคจากวิทยากรผู้สอน เพื่อปรับปรุงพัฒนาทักษะต่อไป มีทั้งรูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่ม Face-to-Face, กลุ่มแบบ Online และ One-on-One

คำนิยมจากผู้เรียน

“เคยไปติดตามดูอ.โน้ตสอนหลักสูตร PITB’ULL Building Blocks รู้สึกทึ่ง และชื่นชอบเนื้อหา เครื่องมือ รวมไปถึงวิธีการสอนของอ.โน้ตมาก ๆ PITB’ULL template นั้น อ.โน้ตได้พัฒนาขึ้นมาจากการไปช่วย StartUP รุ่นใหม่คิดกลยุทธ์ในการนำเสนอขอเงินทุน ในใจก็แอบทึ่งว่าคิดเครื่องมือนี้ออกมาได้อย่างไร เพราะมันสามารถใช้ได้ตั้งแต่ผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่ใช้งานคล่องแล้วก็สามารปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ อีกทั้งลีลาในการสอนของอ.โน้ตนั้นเข้มข้นในเนื้อหา สนุกสนานผสมเสียงหัวเราะ ซึ่งแสดงชัดเจนให้เห็นว่าอ.โน้ตนั้นเข้าใจในเนื้อหา เครื่องมือนั้นจริง ๆ แถมยังมีลีลาในการให้คอมเมนต์ที่ตรงประเด็น ตรงจุด ทำให้ผู้เรียนรู้ว่าจุดไหนทำได้ดี และควรจะปรับปรุงตรงจุดไหน”

วรยุทธ์ กวีวาทิต
วิทยากร และที่ปรึกษาด้านสื่อการสอน Multimedia Tools for Trainer

“PITBU’LL helps me to easily create the flow of a presentation and a pitch. It’s the grab-and-go kind of tool which allows me to integrate all the necessary details in one place. The structure is clear and easy to use. Focus only on the significant information for a pitch. The order of each element makes a lot of sense. With PITBU’LL building blocks, team can make a pitch more impactful.”

Karnsita Langkarphin
Product Owner PEA Innovation Hub

“เพราะได้ feedback จากที่ได้คุยกับอาจารย์โน้ต รวมถึงจากเพื่อน ๆ ใน Class เรื่อง Business Impact ที่ไม่ชัดเจน และเรื่องที่อาจารย์โน้ตแนะนำเรื่องความชัดเจนและโปร่งใสในตัวเลข เลยนำไปปรับหาข้อมูลให้ได้มาเป็นไอเดียใหม่ที่มี Business Impact ชัดเจนขึ้น ปรับ slide โดยใช้เทคนิคที่อาจารย์สอน และฝึกพูด PITBU’LL ช่วยให้เราเรียบเรียงความคิดได้จริง ๆ ค่ะ พอเรียบเรียงความคิดได้เราเลยมั่นใจมากขึ้นเวลาพูด รู้สึกไม่ค่อยตื่นเต้น รู้สึกว่านำเสนอได้ดี ไม่ติดขัด เริ่มรู้สึกสนุกในการนำเสนองานมากขึ้น ขอบพระคุณอาจารย์โน้ตมากค่ะ”

ผู้เรียน องค์กรด้านธุรกิจพลังงาน

“ได้ใช้เครื่องมือ S.M.Art Pitch PITBU’LL Building Blocks เห็นได้ชัดเลยว่าเครื่องมือ PITBU’LL Building Blocks นั้นเป็นประโยชน์อย่างมากในการวาง รวบรวมข้อมูล และทำ Storyboard เป็นเครื่องมือที่ให้เข้าใจการ Pitch ว่ามีไว้เพื่ออะไร และอะไรคือ Point สำคัญที่จะไปช่วยทีมของพวกเขาได้ นอกจากนั้น S.M.Art Pitch ไม่ได้แค่เป็นส่วนที่ช่วยในเรื่องของเนื้อหา แต่วิธีการ Present หรือสร้าง Hook ให้กรรมการ หรือคนฟังจดจำเรื่องราวก็เป็น Part ที่น่าสนใจมาก ๆ และที่ประทับใจคือ ได้ลองฝึกทำจริง และ Get Feedback จริง ๆ ซึ่งถือว่าสิ่งนี้เป็น Input ที่สำคัญมาก เพื่อนำไปปรับก่อนที่จะถึงการ Pitch จริง ๆ เพื่อจะได้มีเวลาทบทวน แก้ไขในสิ่งที่ยังไม่เคลียร์ หรือสิ่งที่ยังทำได้ไม่ดี ให้ทำได้ดียิ่งขึ้น”

ธีรพร เจาะสุนทร
Program Manager บริษัท RISE

“PITBU’LL Building Blocks really help me to build pitch deck in more professional way. It really guides me step by step and it’s easy to understand. I’m really happy to get to know this. Thanks you…”

“I learned that the PITBULL Building Blocks can help us identify what we need to say in the pitching sessions. This also helped know who are our customers.”

“I learned a lot on building a good pitch to present to future investors and clients. Through today we had time to tailor our pitch to make it understandable and clear. We made it more impactful to people we are presenting to.”

International Students
Universities in Asian