อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

วิทยากรผู้สอนหลักสูตร … “Train-The-Trainer” “Storytelling for Influence” “Facilitation Skills for Trainers”

“ปั้นวิทยากรให้สอนเป็น” “ทักษะการเล่าเรื่องให้เร้าใจได้ผลลัพธ์” “ทักษะการฟาสำหรับวิทยากร”

รู้จักอาจารย์ อ.ไชยยศ

จุดเริ่มต้นบนเส้นทาง “วิทยากรมืออาชีพ”

อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย จบปริญญาตรี จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2530 เริ่มต้นทำงานแห่งแรกที่ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ในตำแหน่ง Teller Operator ให้บริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์ธนาคาร และมีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมหลายหลักสูตร ได้เรียนรู้จากวิทยากรที่เก่งๆ ของเมืองไทยหลายท่าน จนเกิดแรงบันดาลใจทำให้อยากเป็น “วิทยากรมืออาชีพ” เหมือนท่านเหล่านั้น

ต้องสะสมประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมจากองค์กรต่างๆ ไปจนอายุ 40 ปี ค่อยลาออกมาทำอาชีพวิทยากรอิสระ คือ เป้าหมายที่อาจารย์ไชยยศกำหนดเพื่อปูทางสู่การเป็น “วิทยากรมืออาชีพ”

พ.ศ.2530-2537

หลังจากทำงานธนาคาร 3 ปี อาจารย์ไชยยศมีโอกาสได้เริ่มต้นฝึกการเป็นวิทยากรครั้งแรกในชีวิต ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ของบริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด (มหาชน) นาน 2 ปี ก่อนย้ายไปทำงานด้านฝึกอบรมที่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบการอบรมพนักงานใหม่ จัดกิจกรรม Walk Rally ในหลักสูตรปฐมนิเทศ เป็นวิทยากรสอนเด็กปั๊มน้ำมัน เป็นผู้ประสานงานโครงการ 5 ส. รวมทั้งทำหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดของบริษัทฯ ซึ่งได้เรียนรู้การทำงานทุกอย่างตามที่หัวหน้ามอบหมายนาน 3 ปี ก่อนย้ายไปเรียนรู้งานด้านฝึกอบรมในที่แห่งใหม่

พ.ศ.2537-2539

บริษัท จัสปาลแอนซันส์ จำกัด คือ ที่ถัดมาที่อาจารย์ไชยยศมีโอกาสฝึกทักษะด้านฝึกอบรมมากขึ้น ด้วยตำแหน่ง รองผู้จัดการฝ่ายสรรหาและพัฒนาบุคคล ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หลายอย่าง เช่น งาน Recruitment ที่ต้องเปิดรับสมัครงาน ติดต่อสื่อและHead Hunter เพื่อหาคนมาทำงานในตำแหน่งที่ว่าง ได้ออกไปเปิดบูธ Campus Recruitment ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้นด้วยตัวเอง เพราะทำงานคนเดียว ไม่มีลูกน้อง

พ.ศ.2539-2546

หลังจากทำงานที่จัสปาล 2 ปี ได้ย้ายไปเป็น ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมส่วนกลาง บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด รับผิดชอบงานฝึกอบรมพัฒนาคนให้กับทุกหน่วยงานของบริษัททำให้ต้องประสานงานกับโรงงาน หน่วยธุรกิจ ทุกฝ่าย ทุกแผนก ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นวิทยากรภายในของบริษัทฯ ที่ได้การรับรองจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ให้สอน 2 หลักสูตร คือ Problem Solving & Decision Making ของ Kepner Tregoe และInteraction Management ของ DDI (Development Dimensions International) ทำให้ได้พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรเป็นประจำ

ต่อมาอาจารย์ไชยยศได้ย้ายไปทำงานที่ หน่วยธุรกิจ เนสท์เล่ฟู้ดเซอร์วิส ในตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทีมขายและผู้จัดจำหน่าย ทำงานร่วมกับทีมขายและผู้จัดจำหน่าย ซึ่งเป็นงานที่ไม่เคยทำมาก่อน ต้องออกตลาดไปทำงานภาคสนามร่วมกับพนักงานขาย ได้เดินทางไปทั่วทุกภาคของไทย ทำให้อาจารย์ได้เรียนรู้และพัฒนางานหลายด้านยิ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น อาจารย์ยังได้รับโอกาสให้ไปอบรมหลักสูตร Marketing ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน และได้ไปดูงานด้านการจัดจำหน่ายของเนสท์เล่ในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เป็นต้น เพื่อนำเทคนิคและความรู้มาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ นอกจากงานสอนพนักงานขายและพัฒนาผู้จัดจำหน่ายแล้ว อาจารย์ไชยยศยังต้องรับผิดชอบการจัดงานประชุม Sales Conference และ Distributor Conference เป็นประจำทุกปี รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นวิทยากรภายในให้กับฝ่ายฝึกอบรมส่วนกลาง เป็นประจำทุกปีๆ ละหลายๆ รุ่น

ด้วยการทำงานที่หลากหลาย ทำให้อาจารย์พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแบบก้าวกระโดด มีความชำนาญในเนื้อหาเพิ่มขึ้นทั้งด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลโดยทั่วไป (Corporate Training) และด้านงานขายและการบริหารผู้จัดจำหน่าย (Sales & Distributor Development) กลายเป็นองค์ความรู้ที่มีค่า ที่สามารถนำไปใช้กับงานวิทยากรในเวลาต่อมาได้เป็นอย่างดี ขณะทำงานที่เนสท์เล่นั้น อาจารย์ไชยยศได้เริ่มเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพในอนาคต ด้วยการเรียนต่อปริญญาโทภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์เต็มวัน) สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

พ.ศ.2546-2549

หลังจากเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย 1 ปี อาจารย์ได้รับการทาบทามให้ไปเป็น Executive Training Manager ที่ DKSH – Healthcare (ธุรกิจยาของกลุ่มดีทแฮล์ม) ด้วยความที่เป็นคนชอบคิดชอบทำอะไรใหม่ๆ แม้ไม่เคยทำงานเกี่ยวกับธุรกิจยามาก่อนจึงตกลงไปทำงานที่นี่ โดยมีเจ้านายเป็นชาวสก็อตจึงได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำ แถมยังเป็นแผนกฝึกอบรมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ที่มีอาจารย์ไชยยศเป็นพนักงานเพียงคนเดียว ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางด้านฝึกอบรมมากขึ้น ได้ทำโครงการ Competency Development ให้กับทีมขาย เป็นวิทยากรภายในสอนหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานของบริษัท ซึ่ง DKSH ถือเป็นที่องค์กรสุดท้ายที่อาจารย์ทำงานในฐานะลูกจ้าง

ประสบการณ์ที่สั่งสมเกือบ 20 ปี ใน 6 บริษัท พร้อมเรียนจบปริญญาโท เกียรตินิยมอันดับ 1 จากนิด้า อาจารย์ไชยยศจึงลาออกจาก DKSH เพื่อก้าวสู่ฝัน เริ่มต้นอาชีพวิทยากรอิสระตามเป้าหมายชีวิตที่วางไว้

วันนี้ของ “วิทยากรมืออาชีพ”

จากปี พ.ศ.2549 จนถึงวันนี้ อาจารย์ไชยยศกลายเป็นนักปั้นวิทยากรมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยกว่า 100 แห่ง เช่น SCG, SCB, PTTEP, B.GRIMM, BANPU, GULF, ttb, PwC, Minor, Lotus’s ให้จัดฝึกอบรมกว่า 15 หลักสูตร มีผู้เข้าฝึกอบรมแล้วกว่า 20,000 คน และได้รับความไว้วางใจให้เป็นวิทยากรสอน Signature Courses 3 หลักสูตร คือ Train-The-Trainer, Facilitation Skill และ Storytelling

อาจารย์ยังเขียนหนังสือ “วิทยากรนอกกรอบ” เล่ม 1-2 และร่วมจัดทำหนังสือ “กว่าจะมีวันนี้” ถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพกับลูกศิษย์ 9 คน และริเริ่มจัดงานการกุศลประจำปี “Give & Take” นำรายได้ไปช่วยผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องมาแล้ว 8 ปี นอกจากนั้น อาจารย์ไชยยศยังเป็นบล็อกเกอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอันดับ 13 จากบล็อกเกอร์กว่า 90,000 ราย ของ OK Nation มีผู้อ่านมากกว่า 5 ล้านวิว และได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)” ปี พ.ศ.2556

ปัจจุบัน อาจารย์ยังคงเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ล่าสุดจบหลักสูตร ICF Approved Coach Specific Training Hours และ ICF Coach Mentoring Program เปิดโปรแกรมโค้ชชิ่งการกุศล นำรายได้ไปช่วยโรงพยาบาลต่างๆในช่วงวิกฤตโควิด-19 สะสมทักษะการโค้ชมากกว่า 200 ชั่วโมง และเปิดคอร์สออนไลน์ 3 หลักสูตร คือ “วิทยากร 101” (ทำกับ Skill Lane), “Storytelling for Leader” และ “เรียนสนุก ปลุกให้ตื่นด้วย ABL” (ทำกับ Spaceship)

Train-The-Trainer

หลักสูตร “ปั้นวิทยากรให้สอนเป็น”

หลักสูตร “ปั้นวิทยากร” (Train-The-Trainer) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Professional Trainers) และผู้ที่ได้รับการคัดเลือก หรือมอบหมายจากองค์กรให้เป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainers)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากหลักสูตรนี้มี 3 อย่างสำคัญคือ 1) วางแผนการสอนง่าย ๆ(Simple Lesson Plan) ได้ด้วยตัวเอง 2) เลือกเครื่องมือ สื่อการสอนต่าง ๆ (Learning Methods) ได้ตรงกับวัตถุประสงค์และสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน และ 3) สื่อสาร ถ่ายทอดเนื้อหา (Delivery) ผ่านคำพูด น้ำเสียง และท่าทางได้อย่างเหมาะสม

ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยผู้เรียนแต่ละคนจะได้ฝึกทักษะการเป็นวิทยากรอย่างเข้มข้น เรียนจริง ฝึกจริง พร้อมรับฟีดแบคจากผู้สอนอย่างตรงไปตรงมา เพื่อปรับปรุงพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

Storytelling for Influence

หลักสูตร “ทักษะการเล่าเรื่องให้เร้าใจได้ผลลัพธ์”

หลักสูตร “ทักษะการเล่าเรื่องให้เร้าใจ ได้ผลลัพธ์” (Storytelling for Influence) เหมาะกับคนทำงานในทุกสาขาอาชีพที่ต้องสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ คล้อยตาม หรือเกิดแรงบันดาลใจ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (result) และเกิดความผูกพันภายใน (engagement)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้มี 3 อย่างสำคัญคือ 1) เข้าใจความแตกต่างของการสื่อสารด้วยข้อมูล (Facttelling) กับการสื่อสารผ่านเรื่องเล่า (Storytelling) และเลือกใช้ได้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ 2) ได้เทคนิคในการเล่าเรื่องแบบมีโครงสร้างทำให้เรื่องเล่ามีความน่าเชื่อถือและทำให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ง่ายขึ้น และ 3) จัดการเรื่องเล่าได้อย่างเป็นระบบ สามารถหาเรื่องเล่าใหม่ ๆ มาใช้ในการสื่อสารได้ตลอดเวลา

ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยผู้เรียนแต่ละคนจะได้ฝึกทักษะการเล่าเรื่องอย่างเข้มข้น เรียนจริง ฝึกจริง พร้อมรับฟีดแบคจากผู้สอนอย่างตรงไปตรงมา เพื่อปรับปรุงทักษะการเล่าเรื่องให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

Facilitation Skills for Trainers

หลักสูตร “ทักษะการฟาสำหรับวิทยากร”

หลักสูตร “ทักษะการฟาสำหรับวิทยากร” (Facilitation Skills for Trainers) เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรมืออาชีพ (Professional Trainers) หรือเป็นวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainers) ตลอดจนผู้ที่สนใจจะพัฒนาทักษะการฟาเพื่อนำไปใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ไม่ใช่การสอนแบบดั้งเดิม (Traditional Teaching)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตรนี้มี 3 อย่างสำคัญคือ 1) ได้เข้าใจความแตกต่างระหว่างการสอน (Teaching) กับการฟา (Facilitation) 2) จะได้เทคนิค เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation Tools) ที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของตัวเอง และ 3) นำทักษะและเครื่องมือในการฟาไปประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่วิทยากรให้มีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิม

ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยผู้เรียนแต่ละคนจะได้ฝึกทักษะการฟาอย่างเข้มข้น เรียนจริง ฝึกจริง พร้อมรับฟีดแบคจากผู้สอนอย่างตรงไปตรงมา เพื่อปรับปรุงทักษะการฟาให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

คำนิยมจากผู้เรียน

“อาจารย์เป็นครูต้นแบบที่ทำให้เห็นจริง ๆ อาจารย์คือนักปั้น ที่ปั้นวิทยากรตามพื้นฐานที่ผมเป็น การให้เวทีและโอกาสในการฝึกฝน การให้ Feedback ที่ตรงประเด็น กำจัดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งต่าง ๆ ทำให้ผมเป็นวิทยากรที่พัฒนาขึ้นตามแบบฉบับของตัวผมเอง จนผมสามารถก้าวสู่เส้นทางอาชีพวิทยากรได้อย่างมั่นใจในปัจจุบัน”

อ.สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

วิทยากร โค้ชมืออาชีพ และนักโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อการพัฒนาและการบำบัด

“ผมเข้าอบรมในหลักสูตร Train The Trainer เจอกันครั้งแรกก็แปลกใจกับวิธีการสอนแบบไม่สอน ให้เรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ ให้ Feedback อย่างตรงไปตรงมา สนุกสนาน ไม่เครียด ได้ความรู้แบบจับต้องได้ เป็นทักษะที่เอาไปใช้ได้จริง เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างชัดเจน ถ้าเปรียบวิธีการสอนของตัวเองเป็นกาแฟ จาก Espresso เข้มข้นดุดัน สั้นๆ ตรงๆ ก็ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนเป็น LATTE ที่มีฟองนมนุ่มละมุนขึ้นมาบ้าง“

อ.มาโนช เลิศสาครศิริ

พี่เลี้ยงนักบริหาร และวิทยากรอิสระ

“การเรียนหลักสูตร Train-The-Trainer กับอาจารย์ไชยยศเป็นการตัดสินใจดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผม เพราะผมได้เรียนรู้เทคนิคการสอน การถ่ายทอดความรู้ และเรื่องต่าง ๆ มากมายซึ่งหาเรียนจากที่ไหนไม่ได้ อีกทั้งอาจารย์ไชยยศยังมีเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ทันสมัย น่าสนใจตลอดเวลา และมีกลุ่มลูกศิษย์ที่แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร ดังนั้น ผู้สนใจเป็นวิทยากรจึงควรอย่างยิ่งที่จะมาเรียนรู้กับอาจารย์ไชยยศครับ”

อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“เจี๊ยบลงเรียน Innovative Trainer เพราะอยากจะเริ่มต้นอาชีพวิทยากร และหลังจากนั้นก็ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์มาในหลาย ๆ หลักสูตรไม่ว่าจะเป็น “Facilitation for Trainer”, “Designing Signature Course” และ “Values” เจี๊ยบประทับใจในการให้ของอาจารย์ที่เป็นคนช่างสังเกต มองเห็นจุดเด่นและจุดที่พัฒนาได้อีกของลูกศิษย์แต่ละคน ทั้งยังคอยติดตามและพัฒนาพวกเราผ่านคำแนะนำที่อินเทรนด์ อัพเดท อยู่เสมอ ๆ อาจารย์เป็นแบบอย่างของผู้ให้อย่างแท้จริง เป็น “ลมใต้ปีก” ที่ส่งและปั้นลูกศิษย์คนนี้ (และหลายๆ คน) ให้เป็นวิทยากรในแบบฉบับของตนเองอย่างมั่นใจ”

คุณอังคณาลักษณ์ จงจิต
(โค้ชเจี๊ยบ)

วิทยากร และโค้ชมืออาชีพ

“ผมมีโอกาสอบรม Train-The-Trainer กับอาจารย์ไชยยศ เมื่อสัก 10 ปีก่อนหน้านี้ ตอนก่อนเรียนยอมรับว่าไม่คาดหวังอะไรเลย เพราะเคยอบรมมาหลายคอร์สไม่ได้ผล แต่ถึงเวลาจริงยอมรับว่าได้ประโยชน์จากการเรียนกับอาจารย์ไชยยศเยอะมากกว่าที่คิดหลายเท่าตัว การให้ feedback ที่ตรงไปตรงมาพร้อมทั้งเหตุผลรองรับ ทำให้เราสามารถปรับปรุงแก้ไขงานของตัวเองได้อย่างชัดเจนและง่ายขึ้น ที่สำคัญคืออบรมครั้งเดียว หลังจากนั้นติดต่อและได้รับคำชี้แนะจากอาจารย์มาตลอด 10 ปี”

คุณโศภณ นวรัตนาพงษ์

นักสื่อสารมวลชน

“ผมเป็นครูการบินและวิทยากรของบริษัทการบินไทย แล้วอยากเรียนเพิ่มความรู้ในการเป็นวิทยากร อยากได้แบบ”เรียนครั้งเดียว”กับตัวจริงและใช้งานได้จริงเลย คำตอบที่ผมได้คือต้องเรียนกับอาจารย์ไชยยศ ในหลักสูตร Train-The-Trainer จำได้ว่าวันแรกที่เจอกันอาจารย์บอกว่าผมเป็นวิทยากรที่ใช้พลังในการสอนสูงมาก เกรงว่าจะยืนระยะได้ไม่นาน จะหมดแรงเสียก่อน ควรมีเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเป็นวิทยากรมืออาชีพที่ครบเครื่อง ผมจึงได้เรียนรู้การใช้ Activity-Based Learning ร่วมกับการสอนเป็นครั้งแรกก็จากอาจารย์ ซึ่งทำให้ผมยืนระยะเป็นวิทยากรมาได้จนถึงทุกวันนี้ ภูมิใจและดีใจที่ได้เป็นศิษย์อาจารย์ครับ ”

กัปตันจีรพัฒน์ เอี่ยมสรรพางค์
(กัปตันหมี)

วิทยากรด้านการสื่อสารและภาวะผู้นำ

“สำหรับผมอาจารย์ไม่ได้สอน แต่อาจารย์ทำให้เห็น เป็นให้ดู ซึ่งมันสำคัญกว่าการสอนมาก เพราะเป็นการดึงตัวเราออกมาจากข้างใน เราได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตัวเองและเพื่อน ๆ ในห้อง นับเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ผมสามารถเป็นตัวเองได้จนถึงวันนี้ และผมก็นำมาเป็นแบบอย่างในการสอน คือทำให้เห็น เป็นให้ดู ซึ่งมีค่ามากกว่าคำพูดหรือคำสอนใด ๆ อยากบอกว่าขอขอบคุณจริง ๆ ที่เป็นแบบอย่างของความเป็นครูนอกกรอบต้นแบบให้ศิษย์นอกกรอบแบบผม”

ดร.พงศ์ปณต พัสระ
(โค้ชช่อ)

วิทยากร โค้ชมืออาชีพ ซีอีโอ บริษัท ซีโอเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประธานมูลนิธิ ซีโอเอส Points of You Country Leader Thailand

“ช่วงที่ตัดสินใจที่ออกจากงานประจำมาเป็นวิทยากร ผมเริ่มต้นด้วยการมาเรียนหลักสูตร วิทยากรนอกกรอบ จากอาจารย์ไชยยศ อาจารย์ไม่ได้สอนแค่ให้รู้เท่านั้น แต่อาจารย์ยังเป็นให้ดูด้วยว่าการเป็นวิทยากร ที่ประสบความสำเร็จนั้นเขาเป็นกันอย่างไร ทั้งความรักในงานที่ทำ ความเป็นมืออาชีพเวลาลงมือ และความเป็นนักเรียนรู้ที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลา อาจารย์ยังเป็นคนที่ให้โอกาสกับคน และผมคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสดี ๆ จากอาจารย์ในหลาย ๆ เรื่อง ทำให้ได้เติบโตบนเส้นทางวิทยากรมาจนถึงทุกวันนี้ครับ”

อ.กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและระบบคุณภาพ

“เรียน 5 วันดูแลกันตลอดไป นี่คือความจริง อาจารย์ไชยยศมีเมตตาสูงมาก จัดเวลาตอบและให้คำแนะนำทุกเรื่องที่ร้องขอ ทุกครั้งทีุ่คุยกับอาจารย์จะได้จุดประกายมุมมอง ความคิด แง่มุมใหม่เสมอ อาจารย์เป็น role model ของความเป็น authentic นักคิดอย่างเป็นระบบ รักษาอารมณ์นิ่ง ลึกซึ้ง ให้เกียรติทุกคน เปิดรับการเรียนรู้ ทันสมัย ส่งมอบองค์ความรู้และทักษะแบบ action-base ทั้งในคลาสและนอกคลาส เป็นความโชคดีมากที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ไชยยศค่ะ”

ดร.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์

วิทยากร และโค้ชมืออาชีพ ด้านภาวะผู้นำ

“การเรียนรู้ ไม่มีวันสิ้นสุด นี่เป็นเรื่องจริงเสมอ และเป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากอาจารย์ ซึ่งได้สอดแทรกและทำเป็นตัวอย่างให้ได้เห็นว่าการเรียนรู้คือหนทางของการพัฒนาตนเอง หลายหลักสูตรที่ผมได้เรียนกับอ.ไชยยศ ยิ่งได้เห็นศักยภาพของตัวเองชัดมากยิ่งขึ้น ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่า การจะเป็นวิทยากร หรือการจะพูดหรือเล่าเรื่องในที่สาธารณะ เราจะต้องเป็นตัวของตัวเองและใช้วิธีการหรือเทคนิคที่เป็นตัวเราเองมากที่สุด ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่ความมั่นใจที่มากขึ้น แต่เป็นการสร้าง Signature สำหรับตัวเองไปด้วย”

ดร.รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

อาจารย์พิเศษ วิทยากร ที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการองค์กร
และเจ้าของเพจ “มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่”

“ผมเป็นวิทยากรที่โชคดีมีงานบรรยายเฉลี่ยปีละ 100 section ได้เกียรติไปแบ่งปันความรู้ให้องค์กรระดับประเทศที่หากเอ่ยชื่อก็อยากเข้าทำงานด้วยกว่า 100 บริษัท ได้ทำสิ่งที่รักมีรายได้พอดูแลครอบครัวและมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น จุดเริ่มต้นสำคัญในเส้นทางวิทยากรของผมคือการได้มีโอกาสพัฒนาเทคนิคการสอนกับอาจารย์ไชยยศ อาจารย์เป็นแบบอย่างของวิทยากรมืออาชีพที่คุณจะได้เรียนรู้ทุกเรื่องสำหรับวิชาชีพนี้ ผมเรียนกับอาจารย์มาแล้ว 4 ปี แต่ทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังห่วงใยถามไถ่เสมอ สมดั่งที่ลูกศิษย์ทุกคนพูดว่า …เรียนครั้งเดียวดูแลตลอดชีวิต”

อ.วิฑูรย์ สูงกิจบูลย์
(เซนเซแป๊ะ)

วิทยากร นักเขียน และ Founder เพจ“สรุปให้”

“อาจารย์ไชยยศ คือครูผู้เป็นต้นแบบที่งดงาม เอได้เริ่มต้นเป็นวิทยากรจากการพัฒนาตัวเองมา 2-3 ปี แต่ก็ไม่รู้ทิศทางของการเป็นครูที่ดีมากนัก จนได้เข้าเรียนหลักสูตร Train-The-Trainer อาจารย์สอนให้เราออกแบบการเรียนรู้ให้เป็นสองทาง และให้ประโยชน์อยู่กับผู้เรียนเป็นหลัก สร้างวิถีการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ตรงนี้เป็นเสน่ห์ เป็นพลังงานที่ทำให้เอได้เติบโตขึ้นมาเป็นครูที่เต็มไปด้วยพลังชีวิต อาจารย์เป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้พลังกับเหล่าลูกศิษย์ที่เป็นไม้เล็ก ๆ ให้ค่อย ๆ เติบโต ให้ดิน ให้แสง ให้อากาศ ให้ปุ๋ย ให้พวกเราเติบโตและมีอิสระในการใช้ชีวิต อาจารย์ได้สร้างป่าแห่งนี้ให้เต็มไปด้วยต้นไม้ที่งดงาม”

ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร
(ครูเอ)

วิทยากร กระบวนกร และโค้ชมืออาชีพ

“ได้มีโอกาสเรียนหลักสูตร Train-The-Trainer จากอาจารย์ไชยยศ ถือเป็นการเปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดในการเป็นวิทยากรจากการเอาผู้สอนเป็นศูนย์กลางมาเป็นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อาจารย์ให้คำแนะนำหลังจากเรียนจบและชี้แนะแนวทางการเป็นวิทยากรมืออาชีพเรื่อยมา ที่ทำให้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตจริง จนมีผลงานการสอนตามองค์กรต่าง ๆ เป็นประจำ ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ ครับ”

อ.เบญจ์ ไทยอาภรณ์

วิทยากรด้านการออกแบบสไลด์การนำเสนอ และการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์
เจ้าของเพจ “Presentation Cafe by Ben “

“อาจารย์ไชยยศถ่ายทอดความเป็น Trainer มืออาชีพที่ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง สอนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน ไม่ใช่สอนทุกสิ่งที่เราอยากสอน บีเคยมีโอกาสได้ติดตามอาจารย์ไปเป็นผู้ช่วยสอน อาจารย์ถ่ายทอดองค์ความรู้แบบกระชับ ชัดเจน มีความกระตือรือร้น สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ตื่นเต้น สนุกสนานได้ตลอดวัน และมีความใส่ใจตัวผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างชัดเจน อาจารย์มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อมาพัฒนางานอยู่ตลอดเวลา ที่สำคัญ อาจารย์ยังเป็นต้นแบบของ “ครูผู้ให้” ที่บีน้อมนำมาปฏิบัติกับลูกศิษย์ของบีด้วยเช่นกันค่ะ”

อ.ขนิษฐา หล่อลักษณ์
(โค้ชบี)

โค้ชผู้บริหาร และวิทยากรผู้สอนโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากล
CEO สถาบัน BE Management Coach

“หนึ่งเเบบอย่างที่ดี ดีกว่าร้อยคำสอน” คงเป็นประโยคที่เหมาะกับอาจารย์ไชยยศเป็นอย่างยิ่ง อาจารย์เป็นเเบบ อย่างที่ดีให้กับผมได้เดินตามรอยโดยปราศจากข้อกังขา เป็นผู้รู้จริงเเละปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในห้อง เเละนอกห้องเรียนซึ่งหาได้ยากในยุคที่เราเเยก “กระพี้” กับ “เนื้อใน” ได้ยากยิ่งเช่นนี้ เเละด้วยความที่อาจารย์ชอบปลูกต้นไม้ ถึงรู้ว่าลูกศิษย์เเต่ละคนจะเติบโตด้วยความต้องการเเสงที่ต่างกัน แสงที่ว่าคือ “Feedback” ที่ให้กับลูกศิษย์อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งผมก็เห็นมีต้นไม้เติบโตจากการให้เเสงของอาจารย์อยู่มากมายจนกลายเป็นผืนป่า สิ่งที่ผมได้นอกจากวิชาความรู้ Feedback ที่ล้ำค่า คือ “โอกาส” เเละ “สังคม” เเห่งการเเบ่งปัน ที่ไม่สามารถจะอธิบายได้หมดจริง ๆ ครับ”

คุณอรรณพ ล้อมสวัสดิ์

มนุษย์เงินเดือนที่ทำงานด้าน “ความยั่งยืน” ในบริษัทเอกชนเเห่งหนึ่ง

“เรียนกับอ.ไชยยศ ทำให้เก๋ได้ทักษะและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เพื่อการทำงานในฐานะวิทยากร และในการนำเสนอในงาน ชอบที่อาจารย์มักจะให้โอกาสในการฝึกฝน และเป็นที่ปรึกษาให้ลูกศิษย์เสมอ บางครั้งคิดอะไรไม่ออกก็ทักหาอาจารย์เพื่อขอไอเดียและความช่วยเหลือ อาจารย์ก็ยินดีสุด ๆ เช่น ช่วยเก๋ในการตั้งชื่อเพจ และได้เป็นเก๋ไก๋ไฮเทคขึ้นมา จนกลายเป็นชื่อสุดฮิต รวมถึงหลาย ๆ โอกาสที่จะต้องไปนำเสนอเวทีใหญ่ ๆ ก็ได้อาจารย์เป็นที่ปรึกษา หรือหลาย ๆ ครั้งการเป็นเทรนเนอร์ในหัวข้อการอบรมใหม่ ๆ ก็ได้อาจารย์ช่วยให้คำแนะนำเสมอ ดีใจมาก ๆ ที่ได้เป็นลูกศิษย์ค่ะ “

คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล
(ครูเก๋)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาเจ้าของเพจ “เก๋ไก๋ไฮเทค”