Coaching

Leadership & Management

Powerful Question คืออะไร?

คำถามเปลี่ยนชีวิต” ข้อความคุ้นหูที่เป็นความจริง คำถามที่ดีช่วยกระตุ้นการคิด สืบค้นเรื่องราว ขยายมุมมอง เกิดไอเดียแตกต่าง ผลงานทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ innovation ต่าง ๆ ก็มีจุดเริ่มต้นจากคำถาม

Leadership & Management

ทำไมต้องโค้ช?

มักมีคนถามว่า ในเมื่อหัวหน้าทีมก็ทำหน้าที่สอน ให้ฟีดแบค ติดตามงานอยู่แล้ว ทำไมต้องโค้ช ? การโค้ชมีประโยชน์ยังไง ? คำถามนี้น่าสนใจทีเดียว