Experiential Story

Experiential Story

Food Tasting ประสบการณ์ดีๆ ที่โอ๊คแลนด์

ในช่วงปี 2021 ที่ผ่านมา ประเทศนิวซีแลนด์ได้เผชิญกับภาวะโควิด-19 แพร่ระบาดเหมือนประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ทั่วประเทศนิวซีแลนด์จึงตกอยู่ในการ lockdown เป็นเวลาหนึ่งร้อยกว่าวันหรือสามเดือนกว่า ช่วงเวลาระหว่างนั้นธุรกิจและห้างร้านต่าง ๆ ยกเว้นเฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตและฟาร์มาซี ต้องระงับการเปิดให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงร้านอาหารที่ผมทำงานพาร์ทไทม์อยู่ด้วย 

Experiential Story

ประสบการณ์เป็นรันเนอร์ในนิวซีแลนด์

การทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องปกติ และนักศึกษาส่วนใหญ่ล้วนทำควบคู่ไปกับการเรียนด้วย แต่การที่เราจะทำงานพาร์ทไทม์ควบคู่ไปกับการเรียนนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการบริหารเวลาและความรับผิดชอบทั้งต่อการเรียนและการทำงาน