ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

วิทยากรผู้สอนหลักสูตร …“Project Management with AGILE

การจัดการโครงการและการประยุกต์ด้วยแนวคิดแบบ AGILE

รู้จักอาจารย์ ดร.ภาวัต

ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ หรือที่ลูกศิษย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมักเรียกชื่อเล่นท่านว่า อาจารย์หนุ่ย เรียนจบ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโท สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน และปริญญาเอก สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรต่าง ๆ มากว่า 20 ปี

ท่านเคยทำงานเป็นวิศวกรที่โรงงาน Nestle บางปู เป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการโครงการอาวุโสที่ Tesco Lotus (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Lotus’s) เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดี และผู้จัดการทั่วไปวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิค แห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ วิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

อาจารย์หนุ่ยได้ร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรของ Chaiyospun โดย Signature Course ของท่านคือ หลักสูตร “การจัดการโครงการและการประยุกต์ด้วยแนวคิดแบบ AGILE” (Project Management with AGILE) ที่ท่าน มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เนื้อหาหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพและสามารถนำเอาแนวคิด AGILE ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการและการทำงานจริงได้ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) นำสิ่งที่เกิดขึ้นในงานจริงของผู้เรียนมาใช้เป็นกรณีศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการเรียนหลักสูตรนี้

ด้วยความที่อาจารย์หนุ่ยมีประสบการณ์ตรง รู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่สอน ผ่านการทำโครงการจริงมาหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับการเป็นคนอารมณ์ดี มีวิธีคิดเป็นระบบ สื่อสารถ่ายทอดเรื่องที่ยากและซับซ้อนให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ๆ แบบสนุกสนาน ไม่เครียด ถือเป็นวิทยากรยุคใหม่ที่สอนได้ทั้ง Onground แบบเจอหน้ากัน และ Online แบบ Virtual Class ผ่าน Zoom และ MS Teams นั่นจึงทำให้ผลงานการสอนของท่านเป็นที่ยอมรับขององค์กรหลายแห่ง เช่น Lotus’s, KBANK, SINGHA, OSOTSPA และ KUBOTA เป็นต้นGutentor Advanced Text

Project Management with AGILE การจัดการโครงการและการประยุกต์ด้วยแนวคิดแบบ AGILE โดย ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

เรียนรู้การบริหารจัดการโครงการแบบมืออาชีพ และปั้นให้เป็น Project Managerตัวฉกาจ

หลักสูตร “การจัดการโครงการและการประยุกต์ด้วยแนวคิดแบบ AGILE” (Project Management with AGILE) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการโครงการมืออาชีพ และสามารถนำเอาแนวคิด AGILE มาประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการ และการทำงานจริงได้

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากหลักสูตรนี้มี 3 อย่างสำคัญคือ 1) แนวคิดในการบริหารจัดการโครงการ โดยผ่านเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการโครงการ 2) การเขียน Project Charter หรือ Project Brief และ 3) ได้แนวคิด AGILE ไปประยุกต์ใช้ในการทำโครงการให้สามารถทำโครงการได้เร็วขึ้น

ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนเชิงบรรยายเนื้อหา กรณีศึกษา ให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการต่าง ๆ ร่วมกับรูปแบบการสอนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยผู้เรียน แต่ละคนจะได้ฝีกทักษะการเป็นผู้บริหารโครงการอย่างเข้มข้น

คำนิยมจากผู้เรียน

“ดร.ภาวัต เป็นวิทยากรที่สอนให้กับทางบริษัทของเราในวิชาหลัก คือ Project Management หรือการบริหารโครงการ จากการที่ได้มีโอกาสร่วมทำงานด้วยกันหลายปี ในการจัดอบรมให้กับลูกค้าองค์กรใหญ่ๆหลากหลายที่ อาจารย์หนุ่ยเป็นวิทยากรคนหนึ่งที่ได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในระดับที่สูง อีกทั้งยังมีเสียงชื่นชมจากลูกค้าอยู่เสมอ เพราะนอกจากอาจารย์หนุ่ยจะมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้โดยง่าย ยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนแล้ว ยังมีการแชร์ประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าเอกชนส่วนใหญ่ต้องการ นอกเหนือจากทฤษฎี และที่สำคัญยังเป็นวิทยากรที่สอนสนุก น่าติดตาม ทำให้เราสามารถส่งมอบงานอบรมที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าของเราค่ะ”

คุณศิริกาญจน์ เจริญศิลป์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เน็ตเวิร์ก เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

“ก่อนที่จะได้อบรมกับดร.ภาวัต ทราบมาว่า ท่านเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการการเงิน การปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงการบริหารจัดการโครงการ พอดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้ “หลักสูตร Project Management” บอกได้เลยค่ะว่า ครบเครื่องขั้นตอนการจัดทำโครงการอย่างเป็นระบบ (ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยภาษากันเอง) มีวิธีการสื่อสารให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย กระชับ ตรงประเด็น อีกทั้งท่านได้ยกตัวอย่างทำให้เห็นภาพชัดเจน และมี workshop ให้ฝึกปฏิบัติยิ่งทำให้ดิฉันเข้าใจแก่นการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้แก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ค่ะ ดังนั้นหากมีครั้งต่อไปอยากเรียนหลักสูตรอื่น ๆ ต่อเนื่องกับดร.ภาวัตอีกแน่นอนค่ะ”

คุณปรียาภรณ์ ซาบุตร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร แผนกฝึกอบรม

“ผมได้มีโอกาสอบรมและเห็น ดร.ภาวัตบรรยายในหลักสูตร Project Management อยู่หลายครั้งด้วยประสบการณ์ทั้งสายงานวิศวกร การบริหารโครงการและควบคุมต้นทุนที่อาจารย์มี ทำให้เวลาสอนโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีที่เราได้เท่านั้น แต่อาจารย์ฉายภาพทุกๆ Phase ในการบริหารโครงการไปพร้อมกับตัวอย่างให้เข้าได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมไปถึงกรณีศึกษาจากประสบการณ์โดยตรงของอาจารย์ก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนอย่างมาก ขอบคุณ ท่านอาจารย์ ดร.ภาวัต ที่ทำการบ้านเตรียมสอนและข้อมูลในวิชานี้สำหรับผู้เรียนแต่ละกลุ่มทุกครั้ง และเชื่อว่าการบรรยายของอาจารย์จะช่วยสร้างนักบริหารโครงการที่ดีต่อๆไปได้อีกหลายคนเลยแน่นอนครับ”

คุณรชฏ บรรจงแต้ม
Internal Trainer & Sr.Corporate Learning Executive (Supervisor Level)
ในองค์กรชั้นนำของประเทศ