อ.มาโนช เลิศสาครศิริ

อ.มาโนช เลิศสาครศิริ

วิทยากรผู้สอนหลักสูตร “Management Mentoring”

ปั้นนักบริหารให้พร้อมทำงาน

รู้จักอาจารย์ มาโนช

อาจารย์มาโนช เลิศสาครศิริ เรียนจบปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทอีก 2 สาขา คือ กฎหมายธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการเงิน จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีประสบการณ์ทำงานในองค์กรต่าง ๆ มาทั้งหมด 40 ปี เคยทำงานทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ เวียดนาม และอังกฤษ สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานมาหลากหลายด้าน ทั้งการตรวจสอบบัญชี บัญชีการเงิน การลงทุน และการบริหารธุรกิจ ท่านเคยเป็นผู้บริหารธุรกิจบริการหลังการขาย ผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมของธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ ผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มบริษัท ซีพีปิโตรเคมี และงานสุดท้ายในฐานะนักบริหารมืออาชีพ ท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ของบริษัทตรีเพชรอีซูซุ เซลส์ จนเกษียณอายุ

ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการภาษีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รับเป็นพี่เลี้ยงนักบริหาร (Management Mentor) ให้กับองค์กรธุรกิจหลายแห่ง และที่สำคัญร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิทยากร Chaiyospun โดย Signature Course ของท่านคือ หลักสูตร “ปั้นนักบริหารให้พร้อมทำงาน” (Management Mentoring) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมจะขึ้นเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการ

เนื่องจากเป็นหลักสูตรปั้นนักบริหารที่เน้นผลลัพธ์ จึงรับผู้เรียนไม่เกิน 6 คนต่อรุ่น เป็นการเรียนรู้และฝึกฝนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของผู้เรียน มีการฝึกปฏิบัติ และรับฟีดแบคเป็นรายบุคคลจากวิทยากรซึ่งจะสวมบทเป็นพี่เลี้ยง คอยสอน ให้คำแนะนำ และกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาปรับปรุงทักษะการบริหารจัดการให้ดีขึ้น ทั้ง 4 ด้าน คือ การวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของแผนและทีมงานของตัวเอง การเลือกเครื่องมือ วิธี ให้เหมาะสมในการปรับปรุงแผนงาน การปรับปรุงแผนงานธุรกิจของหน่วยงานได้ด้วยตัวเอง และการวางแผนพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่ปรับปรุงใหม่

ด้วยความที่อาจารย์มาโนช เป็นวิทยากรที่ผ่านการเป็นผู้บริหารในองค์กรธุรกิจมายาวนาน และมีประสบการณ์ตรงในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปั้นผู้บริหารรุ่นใหม่มาแล้วมากมาย ขณะเดียวกันท่านก็มีความสนใจ ชอบศึกษาเรียนรู้ และนำเทคโนโลยี และสื่อการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงานอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันท่านจึงเป็นวิทยากรที่สอนได้ทั้งแบบ Onground เจอหน้ากัน และสอนแบบ Online Virtual Class ผ่าน Zoom และ MS Teams นั่นจึงทำให้ผลงานการสอนของอาจารย์มาโนชเป็นที่ยอมรับขององค์กรหลายแห่ง เช่น IOD, ISUZU Sanguanthai Motor Sales และ Krungthai Plaspack เป็นต้น

Management Mentoring ปั้นนักบริหารให้พร้อมทำงาน โดย อ.มาโนช เลิศสาครศิริ

ถึงแม้จะเป็นผู้บริหาร ก็ยังต้องการพี่เลี้ยง

หลักสูตร “ปั้นนักบริหารให้พร้อมทำงาน” เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมจะเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการในองค์กร

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากหลักสูตรนี้มี 3 อย่างที่สำคัญ คือ 1) เข้าใจและวิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อยของแผนงานและของทีม 2) เลือกเครื่องมือ วิธี ให้เหมาะสมในการปรับปรุงแผนงาน และ 3) ปรับปรุงแผนงาน แผนธุรกิจของหน่วยงานได้ด้วยตนเอง

ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมโดยวิทยากร นำเสนอและสาธิต ร่วมกับการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนและรับ Feedback จากวิทยากรผู้สอน

คลิปวิดีโอพี่เลี้ยงนักบริหาร

คำนิยมจากผู้เรียน

“พี่มาโนชเป็น Mentor ที่มีความรอบรู้ เข้าใจ และประสบการณ์ในเรื่องการลงทุนที่ดีมาก สิ่งที่ชอบคือ การออกแบบกิจกรรมในรูปแบบที่แตกต่าง ทั้งการแนะนำ การชี้ประเด็นให้คิด และสังเกตผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนและแนะนำตามสถานการณ์ของแต่ละคน มีจิตเมตตาใส่ใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน มีความกรุณาให้คำแนะนำที่ดีงาม วิธีการคอมเม้นต์ของพี่มาโนช มีหลายรูปแบบ ทั้งการคอมเม้นต์ตรงประเด็น การยกสถานการณ์มาเปรียบเทียบ มีวิธีการตั้งคำถามให้เราเกิดความคิดในหลายสิ่งที่เราลืมไป รวมทั้งวิธีการ Call for action ทุกครั้ง พี่มาโนชจะมีกิจกรรมว่าต้องไปทำอะไรต่อ ตรงนี้ทำให้เกิดการปฏิบัติจริง”

ดร.รชฏ จันทร์น้อย (อ.ชุบ)
อาจารย์ประจำ สาขาบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน

“อาจารย์พี่มาโนชมีหัวใจเป็นครูที่แท้จริง มีวิธีการสอนที่เข้าใจว่า ผู้เรียนไม่ได้เริ่มนับจากศูนย์ด้วยซ้ำไป เพราะถ้าเป็นเรื่องลงทุน พวกเราหลายคนเริ่มจากติดลบ และด้วยความที่พี่มาโนชเคยผ่านจุดนั้นมาก่อน จึงออกแบบ workshop ให้เรียนรู้เรื่องการลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ให้เข้าใจง่าย เป็นวิธีการที่ใคร ๆ ก็เดินตามได้ แม้แต่คนที่เห็นเรื่องการลงทุนเป็นยาขม เพราะบาดเจ็บมาเยอะ และหลายคนไม่ชอบเรื่องตัวเลขเลย การเรียนกับพี่มาโนชทำให้เห็นถึงความเป็นไปได้ และที่สำคัญปรับ Mindset ที่ผิด ๆ เราได้ หาได้เท่าไหร่ไม่สำคัญเท่าเหลือเท่าไหร่ การเรียนรู้การลงทุนอย่างเข้าใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของชีวิตค่ะ ซึ่งครูพี่มาโนชช่วยทำให้พวกเราเห็นทางสว่างของชีวิตค่ะ”

ดร.ศรัญญา เสนสุภา (อ.หวาน)
Co Founder, Durian Corporation Co., Ltd. วิทยากร ที่ปรึกษาธุรกิจ

“หากพูดถึงพี่มาโนชในฐานะที่เป็น Mentor เป็นพี่ที่มีความเมตตาสูงมากครับ คือไม่ได้จะมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือ วัตถุประสงค์อย่างเดียว แต่พยายามสร้างบรรยากาศและทำให้การให้คำปรึกษาหรือผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย กล้าที่ จะแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้พี่มาโนชยังพยายามปรับรูปแบบการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกสบายใจในการเรียนรู้ และไม่อึดอัด เช่น วิธีการในขณะนั้นถ้าไม่เหมาะก็เปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมโดยเน้นไปที่การได้ลองทำ ได้ลงมือด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้เราได้พัฒนาวิธีการและรู้ว่าอะไรที่จำเป็น และเรื่องไหนที่ไม่ต้องให้ความสำคัญมาก พี่มาโนชมีความเสียสละสูงมาก หาข้อมูล วางโครงสร้างการเรียนรู้ พยายามหาตัวอย่าง และยินดีให้คำปรึกษาส่วนตัว รวมถึงหากมองเห็นข้อที่ต้องปรับปรุงก็จะให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเองครับ”

คุณฐิติพงษ์ ขุนเณร (อ.อ๊อฟ)
พนักงานบริษัท FWD ประกันชีวิต และวิทยากรอิสระ

“พี่มาโนชเป็นนิยาม “พี่สอนให้คิดเป็น” ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มีมากมาย บวกกับความสำเร็จที่ผ่านมา ไม่แปลกที่เราอยากจะสำเร็จแบบง่าย ๆ แค่ฟังพี่เขาบอก แล้วทำตาม แต่… ไม่ใช่พี่มาโนช เพราะตลอด 4 เดือน ที่ผ่านมา สิ่งที่พี่มาโนชทำอยู่ในคลาสเสมอ ๆ คือ เรียนรู้ แล้วเอาไปทำยังไงต่อ ทำให้คนเรียนต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคนลงมือทำ ทำให้เกิดเป็นแรงกระเพื่อม ลงมือทำกันได้ทั้งคลาส ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นผลได้จริง และทำตามแบบได้ไม่ยากค่ะ”

คุณอรุณี ปรีชาวณิชวงศ์
ผู้บริหาร บริษัทอนันดา

“พี่มาโนชเป็น Mentor ที่มีความรู้และประสบการณ์มากมาย เนื่องจากทำงานมาหลายอุตสาหกรรม มีทัศนคติ เชิงบวกต่อ Mentee ใจเย็น สุขุม มีเมตตา ให้โอกาสทุกคนแสดงความคิดเห็น แล้วจึงชี้แนะในมุมที่เหมาะสมกับแต่ละคน เพื่อให้ Mentee กล้าที่จะลองทำ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการใช้กิจกรรมนำการเรียนรู้ ตั้งคำถาม ชี้ประเด็นชวนให้ Mentee คิด สงสัย ตั้งคำถาม และจบด้วย assignment เพื่อให้ไปฝึกหาคำตอบด้วยตัวเองต่อไป”

คุณอนันต์ พันธ์พิพัฒไพบูลย์
CFP นักวางแผนเกษียณรวยและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย
ฝ่ายสนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
ควบการลงทุน

บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

“พี่มาโนชทุ่มเทที่จะให้ด้วยใจเต็มร้อย ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในคลาสหรือนอกคลาส เวลาขอคำปรึกษา พี่มาโนช จะรู้เลยว่าพี่เขาช่วยอย่างเต็มที่ ช่วยโดยที่ต้องการส่งเสริมให้คนตรงหน้าเติบโตอย่างแท้จริง และทุกครั้งไม่ใช่การแนะนำเพียงผ่าน ๆ แต่ยังกลับมาคอยสอบถาม และเป็นห่วงเสมอว่าเรื่องที่กังวล หรือปัญหาที่เจอ คลี่คลายหรือยัง หรือมีเรื่องที่ต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมอีกไหม ที่สำคัญพี่มาโนชมีประสบการณ์จากการเป็นผู้บริหาร ที่ปรึกษาของหลายบริษัท ทำให้ได้มุมมองของผู้บริหารตัวจริงเสียงจริง เวลาเรียนพี่มาโนชจะมีเคสต่าง ๆ มาแชร์ แล้วถามกระตุ้นความคิดให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เปิดกว้าง ทำให้ได้มุมมองใหม่ ๆ เยอะมาก คำว่าประทับใจ อาจจะยังน้อยไปสำหรับการได้รับการ Mentor จากพี่มาโนชค่ะ”สิ่งที่ชอบคือ ความใส่ใจในความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีโจทย์ให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ ท่านให้ความเมตตาผู้เข้าเรียนทุกคน ให้พื้นที่ ให้โอกาส แต่ยังคงฝึกให้ผู้เรียนมีวินัย รับผิดชอบตนเองในการเรียนรู้ รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีงามมากมาย ให้เราคิดได้คิดเป็น นับเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ น่าประทับใจ และเป็นกัลยาณมิตรที่มีแต่ความปรารถนาดีให้กันค่ะ“

โค้ชชม – ชมพูนุช โตเจริญ
วิทยากร & โค้ช ให้องค์กรทั้งในและต่างประเทศ

“พี่มาโนชเป็น Mentor ที่มีทั้งความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์จริงในเรื่องการลงทุนที่ลึกซึ้ง เน้นการสร้างมุมมองที่ถูกต้องในการลงทุน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในตนเองในการลงทุน มีโมเดลที่ทำให้เราสามารถใช้วิเคราะห์กองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่มือใหม่สามารถนำไปใช้ได้จริง
สิ่งที่ชอบคือ ความใส่ใจในความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง มีโจทย์ให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกวิเคราะห์ ท่านให้ความเมตตาผู้เข้าเรียนทุกคน ให้พื้นที่ ให้โอกาส แต่ยังคงฝึกให้ผู้เรียนมีวินัย รับผิดชอบตนเองในการเรียนรู้ รวมทั้งให้คำแนะนำที่ดีงามมากมาย ให้เราคิดได้คิดเป็น นับเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ น่าประทับใจ และเป็นกัลยาณมิตรที่มีแต่ความปรารถนาดีให้กันค่ะ“

คุณพรสุข วังอนานนท์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรและองค์กร
บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด

“ผมรู้จักพี่มาโนชมาสัก 3-4 ปีแล้ว สิ่งที่สัมผัสได้ชัดเจนเลยคือพี่มาโนชเป็นคนที่จับประเด็นได้เก่งมาก และที่เก่งกว่าจับประเด็นก็คือการ Comment ที่ทั้งกระชับ ตรงประเด็น ได้ประโยชน์ และที่สำคัญเต็มไปด้วยปรารถนาดีที่อยู่ภายใต้น้ำเสียงที่จริงจัง ตามแบบฉบับนักบริหาร และด้วยประสบการณ์ในฐานะอดีตผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง ผ่านการทำงานที่หลากหลายและเจอผู้คนมามากมาย เมื่อมาเติมทักษะด้านการเป็นวิทยากรจากอาจารย์ไชยยศ ผมเชื่อว่าพี่มาโนชจะเป็นพี่เลี้ยงนักบริหาร หรือ Management Mentor ที่สร้างความสำเร็จให้กับคนที่พี่มาโนชดูแลได้อย่างแน่นอนครับ”

อ.กิตติพัทธ์ จิระวัสวงศ์ (โจ้ OKRs)

“ผมเคยเรียนกับ อ.มาโนชแบบเต็มๆ อย่างน้อย 2 ครั้งในสองหลักสูตร ซึ่งมีเนื้อหาคนละเรื่องคนละราวกันเลย…คอร์สแรกเป็นเรื่องการประยุกต์ใช้ iPad สำหรับงานวิทยากร…คอร์สที่สองเป็นเรื่องการลงทุนในกองทุนรวม ผมชอบอ.มาโนช เพราะว่าด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นในการเป็นผู้ให้ ตอนที่สอนจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังซักคน เวลาที่สอนก็มักจะสอดแทรกแนวคิดด้านการบริหารอยู่เนือง ๆ อ.มาโนช…เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพมาอย่างยาวนาน ดังนั้นที่ตัวอาจารย์ออกมาเป็นวิทยากรนี้…เป็นเพราะความชอบ…หรือตั้งใจจะมอบความรู้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นล้วน ๆ ผมจึงขอน้อมจิตคารวะ…ยกให้ อ.มาโนชเป็น “ครู” ในดวงใจของผมอีกท่านหนึ่งครับ”

อ.วิชชาวุธ จริงจิต (บุ้ง ดีดติ่งหู)

“ผมเคยได้รับคำแนะนำจากพี่มาโนช…ในเรื่องการใช้ชีวิตและการวางแผนการทำงาน รูปแบบที่มาโนชใช้จะผสม การถาม การเล่าเรื่อง (อันนี้พี่คือที่สุด) และการแนะนำ ที่ย่อยง่ายไม่จุก…สำหรับผมคือได้รับผระโยชน์อย่างมากที่สุด ขอบคุณพี่มาโนชที่แนะนำผมตลอดมา .และแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทุกท่านที่จะได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรนี้ Managememt Mentoring กับพี่มาโนชครับ”

อ.อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล

“ได้มีโอกาสรับ feedback จากพี่มาโนชตอนเรียน storytelling เคยปรึกษาพี่ตอนจะออกแบบหลักสูตรสอนผู้บริหาร ช่วงหลังมีโอกาสได้ร่วมงานทางออนไลน์กับพี่มาโนชในคลาสพี่แพทหลายครั้ง จากประสบการณ์ตรงทั้งหมดที่ได้สัมผัสกับพี่มาโนช รับรู้ได้เลยว่า พี่จริงใจและให้แบบไม่กั๊ก มักยกตัวอย่างจริงเวลาต้องการสอนเรื่องอะไร ตอบได้ทุกคำถาม แนะนำครบทุกแง่มุม ทุกคำจากพี่มีประโยชน์มาก ๆ เปิดโลกด้านการบริหารจัดการ ความท้าทายในองค์กรได้กลมกล่อมจริง ๆ ค่ะ”

อ.โย-ศุภางค์

“ความคิด เเละประสบการณ์ของพี่ Manote Lert เต็มไปด้วยความคมคาย หลักเเหลม ที่สำคัญคือเข้าถึงหรือเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะเรื่อง “การบริหารจัดการ” (Management) เรื่องนี้ยิ่งโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น “การจัดการงาน” เเละ “การจัดการตน” ท่านก็มีคำเเนะนำ ตลอดจนมุมมองที่เฉียบเเหลม สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งจากการที่ได้ท่านเป็น Mentor ก็ทำให้ตัวผมได้เติบโตทั้งในหน้าที่การงานเเละความคิด สมกับที่ท่านได้รับการยอมรับเเละขนานนามว่าเป็น “พี่เลี้ยงนักบริหาร” ครับ”

คุณอรรณพ ล้อมสวัสดิ์ (ตู้)

“คนที่เรียนกับอาจารย์มาโนช เป็นคนที่โชคดีมากคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ คุณจะมีมุมมองใหม่ วิธีการใหม่ ๆ ทักษะใหม่ ๆ นำไปใช้ในงานในชีวิตประจำวันแน่นอน เพราะผมเป็นคนหนึ่งที่โชคดีมีโอกาสได้ร้บความรู้หลายด้าน หลายหลักสูตร ทั้งทางตรง ทางอ้อม ทั้งวิธีคิด วิธีทำ จนปัจจุบัน ผมได้ใช้วิชาเหล่านั้นสร้างรายได้ สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับตัวเองได้ไม่สิ้นสุด ท่านอาจารย์มาโนชบอกผมเสมอว่า อย่าเรียกผมว่า “อาจารย์” เลย เพราะผมไม่ใช่ครู แต่ผมนั้นรู้ในใจตัวเองดีว่า ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการคิดวิเคราะห์นั้น ได้จากท่านอาจารย์มาเต็ม ๆ จนผมเองปักใจเชื่อไปแล้วว่า ท่านคืออาจารย์คนหนึ่งของผม และเคารพท่านอย่างสุดใจครับ”

คุณวีระเดช สุขสุวรรณ

คลิปวิดีโอพี่เลี้ยงนักบริหาร