บทความน่ารู้

Training & Facilitation

Project Management & Productivity

การบริหารงานโครงการแตกต่างกับการบริหารงานปกติอย่างไร?

การบริหารงานในสายงานปกติ ที่เราทำกันอยู่โดยทั่วไปนั้นที่อาจจะเรียกว่างานประจำ หรืองาน Routine มีความแตกต่างกับการบริหารโครงการอย่างไร ? ผู้เขียนขอแยกก…
อ่านต่อ

Project Management & Productivity

การบริหารงานโครงการแตกต่างกับการบริหารงานปกติอย่างไร?

การบริหารงานในสายงานปกติ ที่เราทำกันอยู่โดยทั่วไปนั้นที่อาจจะเรียกว่างานประจำ หรืองาน Routine มีความแตกต่างกับการบริหารโครงการอย่างไร ? ผู้เขียนขอแยกก…

Business Presentation & Pitching

ลดความประหม่าบนเวทีด้วยจินตนาการ

คนที่ไม่ค่อยได้ขึ้นเวที แต่มีความจำเป็นต้องขึ้น และรู้สึกว่ามีความกังวล ความประหม่า การหลับตาสักพัก แล้วใช้จินตนาการ นึกถึงพื้นที่ที่ปลอดภัย จะช่วยลดค…
อ่านต่อ

Business Presentation & Pitching

ลดความประหม่าบนเวทีด้วยจินตนาการ

คนที่ไม่ค่อยได้ขึ้นเวที แต่มีความจำเป็นต้องขึ้น และรู้สึกว่ามีความกังวล ความประหม่า การหลับตาสักพัก แล้วใช้จินตนาการ นึกถึงพื้นที่ที่ปลอดภัย จะช่วยลดค…

Food Tasting ประสบการณ์ดีๆ ที่โอ๊คแลนด์

ในช่วงปี 2021 ที่ผ่านมา ประเทศนิวซีแลนด์ได้เผชิญกับภาวะโควิด-19 แพร่ระบาดเหมือนประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ทั่วประเทศนิวซีแลนด์จึงตกอยู่ในการ lockdow…
อ่านต่อ

Food Tasting ประสบการณ์ดีๆ ที่โอ๊คแลนด์

ในช่วงปี 2021 ที่ผ่านมา ประเทศนิวซีแลนด์ได้เผชิญกับภาวะโควิด-19 แพร่ระบาดเหมือนประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ดังนั้น ทั่วประเทศนิวซีแลนด์จึงตกอยู่ในการ lockdow…

About Book

About Book