Human Resource Development

Human Resource Development

ทำไมผู้นำต้องบริหารผลงานพนักงาน?

ผู้นำทีมหรือหัวหน้างาน จำเป็นต้องรับหน้าที่บริหารผลงานของพนักงานในทีมของตัวเอง และหากไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ ไม่รู้วิธีการ ก็จะนำมาซึ่งความเครียด

Human Resource Development

เลือกทำอาชีพอะไรดีถึงจะมีความสุข ?

ทฤษฎีการเลือกอาชีพ บอกว่า ผู้ที่เลือกอาชีพที่สอดคล้องกับลักษณะความสนใจของตัวเอง จะเพิ่มความพึงพอใจต่ออาชีพของตัวเอง ทำให้มีความสุขกับงาน และอาจเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้