Leadership

Human Resource Development

ทำไมผู้นำต้องบริหารผลงานพนักงาน?

ผู้นำทีมหรือหัวหน้างาน จำเป็นต้องรับหน้าที่บริหารผลงานของพนักงานในทีมของตัวเอง และหากไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ ไม่รู้วิธีการ ก็จะนำมาซึ่งความเครียด