ดร.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์

Leadership & Management

Talent กับศักยภาพ “4 นำ”

สำหรับองค์กร Talent หมายถึง คนเก่ง หรือบุคลากรที่มีความสามารถ แสดงผลงาน (Performance) โดดเด่นส่งผลต่อความสำเร็จ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามทิศทางที่แต่ละองค์กรให้ความสำคัญ ดังนั้น คนเก่งขององค์กรหนึ่งอาจไม่ใช่คนเก่งขององค์กรอื่น หรือคนเก่งอาจกลายเป็นคนเคยเก่งหากองค์กรปรับเปลี่ยนทิศทาง 

Training & Facilitation

5R เคล็ดลับเปลี่ยนพฤติกรรมนำพิชิตเป้าหมาย

เอาชนะเป้าหมายที่ท้าท้าย ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนพฤติกรรม เป้าหมายที่ปักหมุดได้ชัดเจน ระบุผลลัพธ์ที่มีคุณค่าดีต่อใจ เป็นเป้าหมายที่สร้างพลัง แต่ถ้ายังวนอยู่กับพฤติกรรมเดิมๆ ผู้นั้นก็แค่กอดความฝันแล้วย่ำอยู่กับที่

Leadership & Management

Powerful Question คืออะไร?

คำถามเปลี่ยนชีวิต” ข้อความคุ้นหูที่เป็นความจริง คำถามที่ดีช่วยกระตุ้นการคิด สืบค้นเรื่องราว ขยายมุมมอง เกิดไอเดียแตกต่าง ผลงานทางวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ innovation ต่าง ๆ ก็มีจุดเริ่มต้นจากคำถาม

Leadership & Management

ทำไมต้องโค้ช?

มักมีคนถามว่า ในเมื่อหัวหน้าทีมก็ทำหน้าที่สอน ให้ฟีดแบค ติดตามงานอยู่แล้ว ทำไมต้องโค้ช ? การโค้ชมีประโยชน์ยังไง ? คำถามนี้น่าสนใจทีเดียว