WHY- Pitch

แบ่งปัน

มีหลายคนสงสัย และถามผมมาเยอะมากว่า PITCH คืออะไร? PITCH คือ การนำเสนอที่สั้น กระชับ ได้ใจความ และโดนใจผู้ฟังในเวลาที่จำกัด

ซึ่งก็มักจะมีคำถามตามมาอีกว่า ทำไมต้องในเวลาที่จำกัดด้วย? ในการ PITCH หลายๆ งานบนเวทีใหญ่ๆ มักให้เวลาในการนำเสนอเพียงแค่ 5 นาที แต่บางงานอาจใจดีให้ 7 – 10 นาที นั่นเพราะคนฟังจะให้ความสนใจฟังแค่ในระยะเวลาสั้นๆ หากยาวเกินกว่านั้น คนจะไม่สนใจฟัง ดังนั้น การวางแผนการ PITCH ที่ดี การบริหารเนื้อหาและเวลาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในการนำเสนอให้โดนใจผู้ฟัง

ในหลักสูตร PITBU’LL S.M.Art PITCH ผมได้กลั่นเทคนิค และ Framework ในการ PITCH ไว้เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และนำไปใช้ได้ทันที ซึ่งผมได้แรงบันดาลใจจาก Mr. Alex Osterwalder ผู้เขียนหนังสือ และออกแบบ Business Model Canvas ที่สามารถสรุปให้ Business Model อยู่บนกระดาษแผ่นเดียวได้ ผมได้นำแนวคิดนี้ไปทดลองและปรับใช้แล้วพบว่า เป็นเครื่องมือที่ดีมาก และเมื่อมีโอกาสได้ถ่ายทอดเทคนิค PITBU’LL ให้กับองค์กรต่างๆ หรือ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้การ PITCH ก็พบว่า ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียบเรียงความคิดได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
สำหรับในบทความนี้ ผมจึงจะมาเล่าถึงหลักในการเรียบเรียงเนื้อหาของการ PITCH หรือ Concept ซึ่งเปรียบเสมือนเบื้องหลังของ PITBU’LL S.M.Art Pitch

ผมมักจะพูดถึง Mr. Simon Sinek เจ้าของหนังสือ Start with “Why” ซึ่งเน้นการทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ด้วยการตั้งคำถามว่า “ทำไม-WHY” วิธีการนี้จะช่วยให้เราเข้าถึงต้นตอของเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้น เช่น เทคนิค “5 WHYs” ที่เราถามว่า “ทำไม” ไปจนถึงต้นตอของปัญหา และในขณะเดียวกันเราก็สามารถนำ WHY มาเปิดเรื่องการ PITCH ได้ดีเช่นกัน เพราะ WHY เป็นการให้เหตุและผลว่า ทำไมคนฟังถึงต้องฟังเรื่องนี้ หรือ ทำไมเรื่องราวนี้ถึงน่าสนใจ

ดังนั้นการเริ่มต้นด้วย WHY จึงเป็นเสมือนการเกริ่นต้นเหตุของเรื่องราว ต้นเหตุของการมีไอเดีย ต้นเหตุของการมีสินค้าหรือบริการ เพื่อแก้ไขปัญหา หรือตอบโจทย์ของลูกค้า หรือแม้กระทั่งของตอบโจทย์ของผู้ฟัง ซึ่งอีกนัยหนึ่งของ WHY ก็เปรียบเสมือนการโน้มน้าวผู้ฟังให้เห็นเหตุของเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนั้นเอง

หลังจากเปิดด้วย WHY แล้วก็ได้เวลามาสู่พระเอกของเรื่องคือ การตามด้วย WHAT โดยเล่า Idea ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหานั้นๆ ซึ่งอาจเป็น Solutions, Products หรือ Services ก็ได้ หลังจากนั้นก็ใช้เวลาอธิบายในรายละเอียดว่า WHAT นั้นทำงานอย่างไร ซึ่งก็คือการ HOW นั้นเอง
และนี่คือ Concept ของการออกแบบเรียบเรียงการ PITCH ด้วย “WHY, WHAT, HOW” หรือการโน้มน้าวด้วย WHY คลี่คลายด้วย WHAT อธิบายด้วย HOW นั้นเอง

เกี่ยวกับผู้เขียน

อ.สวยศ ด่านบรรพต

อ.สวยศ เป็นวิทยากรที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว สามารถนำเสนอและถ่ายทอดเนื้อหาทั้ง Fact & Feeling ไปยังผู้เรียนได้น่าสนใจและใช้ได้จริง ซึ่งถูกนำมาพัฒนาให้เป็นหลักสูตรอบรม PITBU’LL S.M.Art PITCH ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

คุณอาจจะชอบบทความเหล่านี้