จำเป็นมั้ยที่ผู้บริหารต้องมีพี่เลี้ยง?

แบ่งปัน

คำถามที่มักจะถูกถามอยู่บ่อยครั้ง…ผู้บริหารต้องมีพี่เลี้ยงด้วยหรือ ? ใครเหมาะที่จะเป็นพี่เลี้ยงของผู้บริหาร ?…ปัญหาที่น่าสนใจ คือเวลาของผู้บริหารมีค่าแค่ไหน โอกาสที่จะให้ลองถูก ลองผิด มีได้มากแค่ไหน

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านการทำงานยาวนานตั้งแต่ปี 2525 จนเกษียณในตำแหน่งผู้บริหารคนหนึ่ง ทำให้รู้ว่าเหตุผลที่องค์กรส่วนใหญ่มีพี่เลี้ยงให้กับผู้บริหาร หรือ Management Mentor นั้น สรุปเหตุผลสำคัญได้ 3 ข้อ ดังนี้

  1. เวลามีค่าอยู่ในตัวของมัน
    • การเสียเวลาในการลองผิด ลองถูก ด้วยตัวเองของพนักงานอาวุโสที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็นหัวหน้าในแผนกต่าง ๆ อาจต้องแลกด้วยการสูญเสียทรัพยากร ความเสียหายในการผลิต การทำซ้ำเพื่อแก้ไขปัญหา หรือการเสียลูกค้าของเราให้กับคู่แข่ง ซึ่งบางครั้งการเสียเวลา ก็คือการทิ้ง หรือปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายนั่นเอง
  2. ปัญหาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
    • พนักงานอาวุโส หรือหัวหน้างานหลายคนที่เพิ่งได้รับตำแหน่ง อาจมีปัญหาในการทำงานไม่เหมือนกัน อย่างเช่นมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร แต่ในรายละเอียดของปัญหาการสื่อสารอาจจะไม่เหมือนกัน เช่น บางคนมีปัญหาด้านการพูด ขณะที่อีกคนมีปัญหาด้านการฟัง หรือการใช้คำถาม เป็นต้น ดังนั้นวิธีการแก้ไขด้วยการให้เข้าห้องอบรมที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมหลายคน หรือจำนวนมาก อาจจะไม่เหมาะสมและไม่ตอบโจทย์ แต่หากใช้การฝึกปฏิบัติ และรับ Feedback รายบุคคล หรือกลุ่มย่อยเพื่อการถ่ายทอด หรือชี้แนะโดยตรงอาจจะเหมาะสมกว่า
  3. ไม่มีตำราสำเร็จรูป
    • แค่คิดเล่น ๆ ว่า ถ้าเราหยิบสูตรอาหารของเชฟฝีมือระดับห้าดาว แล้วเราก็สามารถปรุงอาหารออกมาได้อร่อยเหมือนเชฟไม่ผิดเพี้ยน โลกนี้ก็คงมีสุดยอดฝีมือทำอาหารอร่อยเต็มเมืองไปหมด ผู้บริหารก็เช่นกัน หากหาความรู้และวิธีการโดยอ่านจากตำราเพียงอย่างเดียว ก็น่าจะยังไม่เพียงพอและยังไม่เกิดความพร้อมในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพขึ้นมาได้ ยังคงต้องให้เวลาในการฝึกฝน ฝึกปฏิบัติ ซึ่งการฝึกที่ดีก็ต้องมีพี่เลี้ยงที่เข้าใจและมีประสบการณ์ที่ผ่านการบ่มเพาะมาเป็นอย่างดีในการที่จะมาให้คำชี้แนะและเป็นผู้ดูแล

พี่เลี้ยงมีประโยชน์อย่างไร ?

จากประสบการณ์ตรงของผม พอจะสรุปได้ว่า งานใดที่มีพี่เลี้ยงหรือหัวหน้าคอยให้คำปรึกษา คำชี้แนะ หากเกิดปัญหาหรือมีอุปสรรค ก็ไม่ยากที่จะก้าวข้ามและทำได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดการสูญเสีย และการผิดพลาดต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้มาก ที่สำคัญช่วยสร้างความมั่นใจในการวางแผนและการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบ

เกี่ยวกับผู้เขียน

อ.มาโนช เลิศสาครศิริ

ปัจจุบัน อ.มาโนช ดำรงตำแหน่งกรรมการภาษีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นพี่เลี้ยงนักบริหาร (Management Mentor) ให้กับองค์กรธุรกิจ และเป็นวิทยากรในหลักสูตร “ปั้นนักบริหารให้พร้อมทำงาน”

คุณอาจจะชอบบทความเหล่านี้