อ.มาโนช เลิศสาครศิริ

Leadership & Management

จำเป็นมั้ยที่ผู้บริหารต้องมีพี่เลี้ยง?

คำถามที่มักจะถูกถามอยู่บ่อยครั้ง…ผู้บริหารต้องมีพี่เลี้ยงด้วยหรือ? ใครเหมาะที่จะเป็นพี่เลี้ยงของผู้บริหาร? ปัญหาที่น่าสนใจ คือเวลาของผู้บริหารมีค่าแค่ไหน โอกาสที่จะให้ลองถูก ลองผิด มีได้มากแค่ไหน