พันธุ์ทิตต์ สิรภพธาดา

Marketing & Communications

Influencer Marketing การตลาดยุคผู้มีอิทธิพล

หนึ่งในเทคนิคสำคัญของการตลาดในยุคดิจิตอล คือการสร้างแบรนด์ ผ่านสื่อโซเชียล เพื่อให้ “ผลิตภัณฑ์” และ “เจ้าของธุรกิจ” เป็นที่รู้จักในสังคมออนไลน์

Marketing & Communications

คนอายุเฉลี่ย 50-60 สนใจหารายได้จากออนไลน์

ในยุคที่โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากทำห้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น จึงทำให้คนเราต้องใช้เงินและทรัพย์สินในการดำรงชีวิตหลังวัยหลังเกษียณหรือ 60 ปี มากขึ้น จึงทำให้เงินที่สะสมไว้ในวัยทำงานนั้นไม่เพียงพอ