ชยุต ปั้นสกุลไชย

Marketing & Communications

Team Communication ไม่ค่อยดีช่วงโควิดองค์กรควรฝึกอบรมหลักสูตรอะไรดี?

Team Communication ในสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการทำงานแบบ on-site ซึ่งถูกแทนที่ด้วยการทำงานแบบ Online Virtual Work ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Zoom, MS Teams, และ Google Meet เป็นต้น ทำให้หลายองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกับคนต่างชาติที่อยู่คนละประเทศ สามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลก เพราะเทคโนโลยียุคใหม่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน

Experiential Story

ประสบการณ์เป็นรันเนอร์ในนิวซีแลนด์

การทำงานพาร์ทไทม์ระหว่างที่เรียนในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์นั้น ถือว่าเป็นเรื่องปกติ และนักศึกษาส่วนใหญ่ล้วนทำควบคู่ไปกับการเรียนด้วย แต่การที่เราจะทำงานพาร์ทไทม์ควบคู่ไปกับการเรียนนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการบริหารเวลาและความรับผิดชอบทั้งต่อการเรียนและการทำงาน

Human Resource Development

เลือกทำอาชีพอะไรดีถึงจะมีความสุข ?

ทฤษฎีการเลือกอาชีพ บอกว่า ผู้ที่เลือกอาชีพที่สอดคล้องกับลักษณะความสนใจของตัวเอง จะเพิ่มความพึงพอใจต่ออาชีพของตัวเอง ทำให้มีความสุขกับงาน และอาจเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้