3 ฟังก์ชั่นเด็ดในการสอนแบบ Virtual Class ผ่าน Zoom

แบ่งปัน

ช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ เชื่อว่าหลาย ๆ ท่านคงได้มีประสบการณ์ในการประชุมออนไลน์ เรียนออน์ไลน์ หรือสอนออนไลน์ ผ่านหลาย ๆโปรแกรม เช่น Zoom, MS Teams, Line, Google Meet เป็นต้น

ผู้เขียนเองก็ได้มีโอกาสจัดฝึกอบรมในวิถีใหม่แบบ Virtual Class ผ่านทั้งโปรแกรม Zoom และ MS Teams (โปรแกรมอื่นไม่ค่อยได้ใช้ ^^) มาตลอดระยะเวลา 2 ปี เลยลองสรุป 3 ฟังก์ชั่นเด็ด ๆ ที่ช่วยให้การสอนผ่าน Zoom นั้นง่ายและสะดวกขึ้น (ซึ่งขณะที่เขียนบทความนี้ การใช้งานจาก MS Teams ยังไม่สามารถทำได้)

แชร์เสียงคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องแชร์หน้าจอ (Share Computer Audio)

ในการสอน Virtual Class นั้น การใช้เสียงอย่างเช่นเสียงเพลง หรือเสียง Sound Effect จะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ไม่น่าเบื่อจนเกินไป โดยปกติแล้ว การที่เราจะแชร์เสียงต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ของผู้สอนออกไปนั้น เราต้องแชร์หน้าจอของผู้สอนไปพร้อมทั้งเปิดฟังก์ชั่น Include Computer Sound (ใน MS Teams) หรือ Share sound (ใน Zoom) แต่ในบางกรณีผู้สอนไม่ต้องการแชร์หน้าจอใดๆ ไปให้ผู้เรียน อยากจะแชร์แค่เสียงออกไป เช่น การจัดรายการพูดคุยแบบ DJ หรือสัมภาษณ์แขกรับเชิญ โดยอยากได้เสียงเพลงคลอเบาๆ หรือใช้เสียง Effect ในการตบมุขต่าง ๆ การแชร์เสียงลักษณะนี้สามารถทำได้ใน Zoom (MS Teams ยังทำไม่ได้) ดังนี้

3 ขั้นตอนในการแชร์เฉพาะเสียงคอมพิวเตอร์ใน Zoom

  • คลิก Share Screen + Advanced Tab
  • คลิก Computer Audio
  • คลิก Share

แชร์หลาย ๆ หน้าต่างพร้อมกัน (Share Multi-windows)

บางครั้งผู้สอนต้องการที่จะแชร์หลาย ๆ หน้าต่างพร้อมกัน เช่น โจทย์คำถาม พร้อมนาฬิกาจับเวลา ใน MS Teams ถ้าเราต้องการแชร์หลาย ๆ หน้าต่างไปพร้อมกันนั้น เราต้องทำการแชร์ Screen (หน้าจอ Desktop ของผู้สอน) ซึ่งการแชร์ในลักษณะนี้หน้าจอที่แสดงให้ผู้เข้าฝึกอบรมเห็น กับหน้าจอผู้สอนจะเหมือนกัน เพราะฉะนั้นผู้สอนอาจจะต้องปิดการแจ้งเตือนต่าง ๆ หรือปิดข้อมูลส่วนตัวไว้

ด้วยเหตุนี้ ในโปรแกรม Zoom จึงมีฟังชั่นที่ช่วยจัดการเรื่องนี้ คือ ฟังก์ชั่นการ Share Multi-Windows หรือการแชร์หลายหน้าต่างพร้อมกันโดยไม่ต้อง Share Screen (Desktop) ของผู้สอน

3 ขั้นตอนในการแชร์หลายหน้าต่างพร้อมกันใน Zoom

  • คลิก Share Screen
  • คลิก Ctrl ค้าง + คลิกหน้าต่างที่ต้องการแชร์ (ถ้าเป็นเครื่อง Mac ให้กด Shift ค้าง)
  • คลิก Share

ส่ง Emoji icons น่ารัก ๆ เพื่อบอกความรู้สึก (Share Reactions)

การสื่อสาร 2 ทางนั้นมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในการเรียนการสอนแบบ Virtual Class เพราะจะทำให้ผู้สอนรู้ว่าผู้เข้าฝึกอบรมรู้สึกอย่างไร แต่การที่จะเรียกสอบถามทีละคน ก็จะใช้เวลามากเกินความจำเป็น ด้วยเหตุนี้ โปรแกรม Online Meeting ทั้ง Zoom และ MS Teams จึงมีฟังก์ชั่นที่เรียกว่า Reactions หรือ Emoji icons เพื่อใช้บอกความรู้สึกเป็น icons น่ารัก ๆ ใช้สื่อสารกับเพื่อน ๆ และผู้สอนโดยไม่ต้องใช้เสียง ฟังก์ชั่นนี้ใน MS Teams มีให้เลือก 4 ไอคอน ในขณะที่ Zoom มีให้เลือกหลายร้อยไอคอน

3 ขั้นตอนในส่ง Reactions (Emoji icons) ใน Zoom

  • คลิก ไอคอน Reactions (แถบเมนูด้านล่าง)
  • คลิก จุด 3 จุด ….
  • คลิก Reactions (Emoji icons) ที่ต้องการ

เกี่ยวกับผู้เขียน

อ.วรยุทธ์ กวีวาทิต

อ.วรยุทธ์ เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือการทำสื่อการสอนแบบง่ายๆ สำหรับวิทยากร” เนื้อหาว่าด้วย การใช้โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Software Tools) การใช้เครื่องมือออนไลน์ (Online Tools) มาออกแบบและทำสื่อการสอน และยังเป็นวิทยากรในหลักสูตร “Multimedia Tools for Trainers”

คุณอาจจะชอบบทความเหล่านี้