อาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

Marketing & Communications

คนอายุเฉลี่ย 50-60 สนใจหารายได้จากออนไลน์

ในยุคที่โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากทำห้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น จึงทำให้คนเราต้องใช้เงินและทรัพย์สินในการดำรงชีวิตหลังวัยหลังเกษียณหรือ 60 ปี มากขึ้น จึงทำให้เงินที่สะสมไว้ในวัยทำงานนั้นไม่เพียงพอ