เรียนออนไลน์

เรียนออนไลน์ หลักสูตร "วิทยากร 101" โดย อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
เรียนออนไลน์ หลักสูตร "เทคนิคการเล่าเรื่องสำหรับผู้นำ" Storytelling for Leaders โดย อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
เรียนออนไลน์ หลักสูตร "เรียนสนุกปลุกให้ตื่นด้วย ABL - Activity Based Learning (ABL) for Trainers โดย อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
เรียนออนไลน์ หลักสูตร "ศิลปะการถามจุดพลังความคิด" Powerful Questioning โดย ดร.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์