หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรมของเรา

“ปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณ”

หลักสูตรอบรม Train-The-Trainer สอนโดย อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
หลักสูตรอบรม Storytelling for Influence สอนโดย อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
หลักสูตรอบรม Facilitation Skills for Trainers ทักษะการฟาสำหรับวิทยากร โดย ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
หลักสูตรอบรม Grow Coaching Leader บ่มเพาะผู้นำสายโค้ช โดย ดร.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์
หลักสูตรอบรม Multimedia Tools for Trainers การทำสื่อการสอนแบบง่ายๆ สำหรับวิทยากร โดย อ.วรยุทธ์ กวีวาทิต
หลักสูตรอบรม Management Mentoring ปั้นนักบริหารให้พร้อมทำงาน โดย อ.มาโนช เลิศสาครศิริ
หลักสูตรอบรม PITBU’LL S.M.Art PITCH โดย อ.สวยศ ด่านบรรพต
หลักสูตรอบรม Project Management with AGILE การจัดการโครงการและการประยุกต์ด้วยแนวคิดแบบ AGILE โดย ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ