อ.วรยุทธ์ กวีวาทิต

Training & Facilitation

แชร์คอมพิวเตอร์ซาวด์

มีข้อความจากไลน์เด้งขึ้นมา ซึ่งเป็นข้อความจากทางผู้ที่เคยเรียนเรื่องการใช้ MS Teams ในการสอนออนไลน์ ถามมาว่า “……ต้องสอนออนไลน์ผ่าน MS Teams ของบริษัท และอยากจะเปิดเสียงพลงไปด้วย จะรบกวนให้อาจารย์แนะนำหน่อย