พี่เลี้ยงนักบริหาร

Leadership & Management

เทคนิค 4E ในการเลือกใช้ไอดอลให้โดนใจผู้ฟัง

ถ้ามีโอกาสได้พบกับขงจื้อ หรือเหล่าจื้อ จะถามอะไรกับท่าน? …พี่ครับ ขงจื้อ และเหล่าจื้อ เป็นใครครับ? อยู่ในหนังกำลังภายในเรื่องอะไรครับ? อาการหน้าแตกหมอไม่รับเย็บเกิดขึ้นทันที พยายามจะหาไอดอลมาเป็นตัวช่วยคิด ก็โดนซะแล้ว!