บริหารผลงานของพนักงานเป็นหน้าที่ของผู้นำ performance management is the key task of leaders

ทำไมผู้นำต้องบริหารผลงานพนักงาน?

แบ่งปัน

หลายคนเมื่อขึ้นมาเป็นผู้นำทีมหรือหัวหน้างาน จำเป็นต้องรับหน้าที่บริหารผลงานของพนักงานในทีมของตัวเอง และหากไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ ไม่รู้วิธีการ ก็จะนำมาซึ่งความเครียด เมื่อถึงเวลาปลายปี ผลงานที่ได้ไม่ตรงเป้า !!! ปวดหัวเมื่อต้องประเมินผลงานลูกน้องในทีม ### อึดอัดที่ต้องแจ้งผลงานลูกน้อง ไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาแจ้งว่าใครควรได้ผลงานระดับไหน ผลตอบแทนหากให้ต่างกัน จะอธิบายยังไง???

หากคุณประสบกับปัญหาเหล่านี้ มาดูกันว่า การบริหารผลงาน (Performance Management) ที่ดีและนำไปใช้ได้จริงเค้าทำกันยังไง ? เชิญติดตามได้เลยค่ะ

รู้และเข้าใจในเป้าหมาย

ก่อนอื่น เมื่อเราทำงานในองค์กร เราต้องรู้ว่า แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน หรือเป้าหมายขององค์กร  ว่าคืออะไรเสียก่อน เช่น

  • ปีนี้องค์กรต้องการเพิ่มยอดขาย 1,000 ล้านบาท
  • ต้องการลดต้นทุนด้านขนส่ง 20 ล้านบาท
  • ต้องการนำ AI เข้ามาใช้ในกระบวนกานผลิต เพื่อลดต้นทุน 10 ล้านบาท
  • ต้องการเปิดตลาดใหม่ ที่ USA , China  

วางแผนงานและสื่อสารกับสมาชิกในทีม

เมื่อเรารู้แล้วก็มาหาแผนงานที่จะช่วยสนับสนุนต่อเป้าหมาย และกระจายเป้าหมายไปสู่ทุกคนในทีมของเรา ตรงนี้เองจะช่วยให้การทำงานในแต่ละปีมีทิศทางที่ชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร อีกทั้งยังทำให้พนักงานได้รับการสื่อสาร ว่าเรื่องอะไรที่องค์กรให้ความสำคัญไม่ใช่ปล่อยให้พนักงานคิดเองฝ่ายเดียวว่าเค้าต้องส่งมอบงานอะไร แล้วจะเกิดอาการต่างคนต่างทำ ทำงานหนักแต่ไม่ใช่สิ่งที่องค์กรคาดหวัง

กำหนดพฤติกรรมการทำงานที่ต้องการ

และเมื่อเรากับทีมพูดคุยกันและกำหนดเป้าหมายเรื่องงาน (What)ร่วมกันแล้ว อีกอย่างที่สำคัญแต่มักไม่ค่อยทำคือ ตั้งเป้าเรื่อง How ซึ่งหมายความว่า เราควรกำหนดว่า พฤติกรรมการทำงานแบบไหนที่เราอยากเห็น เช่น การทำงานเป็นทีม ซึ่งควรคุยร่วมก้นว่า การทำงานเป็นทีม หมายถึงอะไร …… รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ,แบ่งปันข้อมูล , มุ่งมั่นให้ทีมบรรลุเป้าหมาย 

เคยไหมที่ลูกน้องบางคนเก่งงาน ทำได้ตามเป้าแต่พฤติกรรมย่ำแย่ ไม่มีใครอยากทำงานด้วย เข้าวงไหนวงนั้นพัง บางคนทั้งเก่งและแสนดี แล้วแบบนี้เราคงไม่ให้ผลงาน และผลตอบแทนเท่าๆกันใช่ไหม ซึ่งขั้นตอนนี้คือ PLAN และก็จะดำเนินการต่อไปแบบ ต่อเนื่องตาม กระบวนการดังนี้

การบริหารผลงานของพนักงานเป็นหน้าที่สำคัญของผู้นำ ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของงองค์กร performance management is the key of team success

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบริหารผลงาน

สิ่งที่จะทำให้การบริหารผลงานสำเร็จนั้น หัวหน้า ควรจะต้อง   เข้าใจ  …. เข้าถึง…. จึงพัฒนา

  • เข้าใจ คือ เข้าใจวัตถุประสงค์ว่าเราจะทำเรื่องนี้ไปทำไม และต้องเข้าใจว่านี่คือบทบาทของผู้นำ
  • เข้าถึง  คือ  เข้าใจคน เข้าไปนั่งในใจลูกน้องได้ เป็นหัวหน้าที่เค้าศรัทรา และอยากทำตาม รวมทั้งยังต้อง เข้าใจงานของเราเองเป็นอย่างดี
  • จึงพัฒนา  ก็คือกระบวนการในการทำ P D C A  ตั้งเป้าแล้ว ลงมือทำ ให้  feedback คำแนะนำ ช่วยเหลือ สนับสนุน ประเมิน ให้รางวัล และพัฒนาให้ลูกน้องเก่งขึ้นในทุกๆปี ตามภาพด้านบน  ทั้งนี้การให้  feedback  ก็ไม่ควรลืม สองเรื่องคือ ระยะเวลา(ไม่ต้องรอแค่ปลายปี ควรให้เป็นระยะๆ เช่น ทุกครั้งที่สรุปแผนงาน ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส) และ ให้ทั้งบวกและลบอย่างสร้างสรรค์ เพราะเราอยากให้ลูกน้องเก่งขึ้น ดีขึ้น (ด้วยใจที่มีเมตตา)

ขอย้ำชัดๆว่าการบริหารผลงานนั้น มีเพื่อ ทำให้พนักงานเก่งขึ้นดีขึ้นในแบบที่องค์กรต้องการ เป็นเครื่องมือในการแยกคนที่มีผลงานดี ออกจากคนผลงานไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะนำไป บริหารคนเก่ง ให้ยังอยู่กับองค์กร  รวมทั้งยังนำไปเป็นเหตุผลในการให้รางวัล ซึ่งได้แก่การปรับเงินเดือนโบนัสประจำปี ซึ่งเมื่อเราทำตามกระบวนการนี้แล้วเราก็จะอธิบายลูกน้องได้อย่างมีเหตุและผล

โดยสรุป การบริหารผลงาน ถือเป็นเครื่องมือ ที่ผู้นำ จะใช้เพื่อให้ งานเป็นผล คนเก่งขึ้น  หรือ งานได้ผลคนพัฒนา ถ้าเราเข้าใจและใช้เครื่องมือนี้ได้ มันก็จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนองค์กร และพัฒนาคนได้อย่างแน่นอน

ขอเป็นกำลังใจให้หัวหน้าทุกคนที่มีใจใฝ่เมตตา นำพาคนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะ……

เกี่ยวกับผู้เขียน

สุดคนึง ขัมภรัตน์

ที่ปรึกษา วิทยากร ที่มีประสบการณ์ ในการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มากว่า 29 ปี ในตำแหน่งผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ และทำงานด้านสังคมให้กับหน่วยงานต่างๆ

คุณอาจจะชอบบทความเหล่านี้