Join Us
     
ภาพบรรยากาศในห้องอบรม บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) @ ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง @25-26 January 2016
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา