Join Us
     
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด @ Innovative Selling Workshop

ชื่อหลักสูตร :
Innovative Selling Workshop

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม :      ทีมขายจำนวนไม่เกิน 20 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์  :

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางการขายใหม่ๆ ไม่ยึดติดกับวิธีการขายแบบเดิมๆ สามารถคิดหา Solution ใหม่ๆ ไปนำเสนอลูกค้าและปิดการขายได้มากขึ้น

 

เนื้อหา :

• ทบทวนหลักการขายสไตล์เสียบ (SIAB Technique)

• การขายไร้กรอบ (Innovative Selling)

• แนวทางการขาย Solution ด้วยเทคนิค SCAMPER

• เทคนิคการปิดการขายรูปแบบต่างๆ (Sales Closing Techniques)

• ทำอย่างไรจึงจะปิดการขายได้ภายใน 3 นาที (3-Minute Sales Closing)

 

วิธีการฝึกอบรม :  

• นำเสนอโดยวิทยากร                               (40%)

• ผู้เข้าอบรมทำเวิร์คช็อพ                            (60%)

 

ระยะเวลา      1 วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา