Join Us
     
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) @ Moving Forward Together @ 3 December 2016

ชื่อหลักสูตร :
Moving Forward Together

รายละเอียด :

กลุ่มเป้าหมาย  :             ทีมงานของบริษัทหาดทิพย์จำนวน  17  คน  

 

วัตถุประสงค์  :     เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้

●  เข้าใจแนวทางการพัฒนาศักยภาพของทีมไปในทิศทางเดียวกัน

●  ทำงานอย่างมีความสุขความสบายใจ

●  เปิดใจ ให้พลัง พร้อมก้าวเดินไปสู่เป้าหมายของทีมด้วยกัน

 

เนื้อหา  :             

●  การพัฒนาศักยภาพของทีม (Unlock Your Potential)

●  ปรับ Focus สู่เป้าหมายเดียวกัน (Focus on Common Goal)

●  ปลุก Passion ปั้น Performance (Build Passion & Performance)

●  เปิดใจก้าวไปด้วยกัน (Moving Forward Together)

 

วิธีการฝึกอบรม  :  

●  นำเสนอโดยวิทยากร                                                     30%

●  กิจกรรมการเรียนรู้                                                         50%

●  แบ่งกลุ่มระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                      20%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                     1   วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา