Join Us
     
BASF (Thai) Ltd., @ Effective Communication Workshop @ 1 July 2016

ชื่อหลักสูตร :
Effective Communication Workshop

รายละเอียด :

กลุ่มเป้าหมาย  :                    จำนวน 33  คน

 

วัตถุประสงค์  :           เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

มีแนวทาง และวิธีการสื่อสารเชิงบวก และสามารถนำไปใช้ในการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี เพื่อยกระดับความผูกพันธ์ต่อองค์กรให้ดีขึ้น

 

รายละเอียดโปรแกรม  :               

● Break The Ice

●  ความเชื่อใจทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จง่ายขึ้น

●  อย่าให้ความรู้สึกมาบิดเบือนความจริง

●  การสื่อสารเชิงบวกย่อมให้ผลลัพธ์ดีกว่าการสื่อสารเชิงลบ

●  หลักการ 3C3P เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :    ครึ่งวัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา