Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Team Building

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :        จำนวน 23 คน

 

วัตถุประสงค์  :      เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

●   สานสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานและคุณแม่ คุณน้า เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยดี ปราศจากปัญหาความขัดแย้ง

●   พยายามเข้าใจปัญหาเด็ก และหาทางร่วมกันเพื่อแก้ปัญหา  

●   คลายเครียดจากปัญหางาน

 

เนื้อหา  :             

●  ปัจจัยของการทำงานเป็นทีม

●  ร่วมมือ + เสียสละ + รับผิดชอบ

●  ถาม + ฟัง + พุด + หยุดปัญหาความขัดแย้ง

●  เคล็ดลับทำความดีให้มีความสุข

 

วิธีการฝึกอบรม  :           

●  กิจกรรมการเรียนรู้                                            70%

●  นำเสนอ / บรรยาย                                            30%

                        

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :              1  วัน

 

 


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา