Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : Supervisory Skill for Sales Leaders

รายละเอียด :

กลุ่มเป้าหมาย  :   หัวหน้า / ผู้จัดการทีมขาย  จำนวนไม่เกิน 20 คน

 

วัตถุประสงค์  :      เพื่อให้หัวหน้าและผู้จัดการ มีทักษะในการนำ และพัฒนาทีมขายให้ได้ทั้งผลลัพธ์

และความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน

 

เนื้อหา  :          

●  ภาวะผู้นำสำหรับหัวหน้า / ผู้จัดการทีมขาย

●  เป้าหมายของผู้นำคือ ผลลัพธ์ และความสัมพันธ์

●  สไตล์ผู้นำ และความพร้อมของพนักงาน

●  การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมขาย

●  การโค้ชชิ่ง และให้ฟีดแบ็คพนักงานขาย

 

วิธีการฝึกอบรม :           

●  นำเสนอโดยวิทยากร                 40%

●  เวิร์คช็อพ                                60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :            2  วัน

 


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา