Join Us
     

ชื่อหลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาปรับปรุงงาน

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                    กลุ่มพนักงานระดับ 3-4

 

วัตถุประสงค์  :       เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

●  ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาปรับปรุงงาน

●  เข้าใจและได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงงาน

●  ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาปรับปรุงงานของตัวเอง

 

เนื้อหา  :            

●  อะไรคือ THE SEEDS :Idea Suggestion?

●  ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุงงาน

●  เจาะลึก 2 ปัจจัย คือ Input & Process ที่เราสามารถจัดการและควบคุมได้ก่อน

●  การคิดหาไอเดียใหม่ๆ ในการปรับปรุง Input & Process ด้วยSCAMPER

●  การลงมือทำTHE SEEDS :Idea Suggestion

 

วิธีการฝึกอบรม  :  

●  นำเสนอโดยวิทยากร                                         60%

●  ทำเวิร์คช็อพและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ                 40%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                   1  วัน


เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา