Join Us
     
คำนิยมของ คุณธีระวุฒิ สู่สุข

 

ผมยังคงมีความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาคนเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ มุ่งมั่นทุ่มเทกับการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไปนะครับ

ถ้าคุณมีความเชื่อว่า หน้าที่พื้นฐานของการเกิดมาเป็นมนุษย์คือเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  และวิถีการโคจรนำพาให้ได้รู้จักหรือร่วมงานกับพี่ไชยยศ คุณจะเห็นด้วยกับผมว่าพี่ไชยยศทำหน้าที่พื้นฐานดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันหลากหลายที่ได้สั่งสมมา โดยผ่านเทคนิคการถ่ายทอดที่มีลีลาเฉพาะตัว ซึ่งสามารถเร้าความสนใจของผู้เข้าร่วมการอบรมได้อย่างต่อเนื่องอย่างถูกจังหวะและโอกาส ช่วยเสริมประสิทธิผลของการเรียนรู้ ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันตามที่ต้องการ ทั้งในมุมขององค์กรและผู้เข้าร่วมการอบรมเอง  ผมเองทราบดีว่าถ้าผมยังคงก้าวเดินบนเส้นทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป ด้วยขีดความสามารถของผมคงไม่สามารถผลักดันตัวเองให้ไปยืนอยู่ในจุดเดียวกับพี่ไชยยศได้ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะสร้างความแตกต่างด้วยการเปลี่ยนสายอาชีพไปเป็นนักลงทุนอิสระ  อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพี่ไชยยศก็ยังคงมีประโยชน์ต่องานของผม ผมยังคงมีความเชื่อมั่นว่า การพัฒนาคนเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ มุ่งมั่นทุ่มเทกับการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไปนะครับ

 

 ธีระวุฒิ สู่สุข

อดีต Assistant Training Manager- Nestle Food Service
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  ปัจจุบัน นักลงทุนอิสระ


ความคิดเห็นจากลูกค้าอื่นๆ

เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา