Join Us
     
คำนิยมของ คุณมรกต พรพิบูลย์

 

จากที่เฝ้ามองชีวิตอาจารย์มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี  ยังไม่เคยเห็นว่าจะมีช่วงไหนที่อาจารย์จะหยุดพัฒนาตัวเอง ขอ ให้ความตั้งใจของอาจารย์  ส่งผลอย่างดีที่สุดต่อผู้คนที่ได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดความรู้  และขอให้ทุกสิ่งที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ตลอดไป

น่าจะพูดได้ว่า อาจารย์ไชยยศ เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่รู้จักที่มี energy สูงสุด  ไม่เคยคิดว่าคนเราจะทำอะไร ๆ ได้มากมายขนาดนี้  เคยพูดกับอาจารย์เล่นๆ ว่า ช่วยเปิดอบรมหลักสูตร How to boost energy in myself  ให้หน่อยเถิด จะสมัครเป็นคนแรก  ต่อให้ขยันทำงานอย่างไร ก็ไม่เคยรู้สึกว่าจะได้เศษเสี้ยวของอาจารย์เลย  อยากรู้ความลับจริงๆ  รู้จักกับอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์ยังเป็นเพียงพนักงานในส่วนงานฝึกอบรมขององค์การหนึ่ง  เห็นทัศนคติ  ความคิด  วิธีการเรียนรู้  วิธีการทำงาน  และวิธีการใช้ชีวิตแล้ว  ก็เชื่อตั้งแต่แรกว่าอาจารย์จะต้องประสบความสำเร็จในทางเดินนี้   ส่วนตัวบอกได้ว่าอาจารย์เป็นกัลยาณมิตร  เพราะอาจารย์นำสาระดีๆ  สิ่งดี ๆ มาบอกกล่าวกันเสมอ  ตลอดระยะเวลาที่ตนเองประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล  มาจนถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน  เป็นหนี้บุญคุณข้อมูล  เอกสาร หนังสือ ความรู้ต่าง ๆ  บรรดามีที่อาจารย์ช่วยหามาให้   อาจารย์จะคอยช่วย  update ข่าวสารวงการฝึกอบรม ทั้งหนังสือดีๆ หลักสูตรดี ๆ ให้รู้จัก  จนสั่งสมประสบการณ์มาได้ทุกวันนี้  หลายครั้งแม้แต่บรรดาข่าวของตัวอาจารย์เอง  ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ว่าขณะนี้อาจารย์กำลังจะไปสมัครเรียนหลักสูตรนั้น หลักสูตรนี้  อาจารย์กำลังจะเรียนปริญญาโท  และกำลังจะเรียน เรียน เรียน อีกหลายอย่าง   หรือที่อาจารย์ชอบโทรมาบอกบ่อยแสนบ่อยว่า ได้คะแนนสูงสุดของทั้งระดับชั้นอีกแล้ว  หรือได้  A  อีกแล้ว  ก็นับเป็นสิ่งที่ช่วยสร้าง Positive Thinking ให้กับตัวเอง  และเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราเห็นคุณค่าของ  การใฝ่รู้” วันนี้อาจารย์มาถึงจุดที่หลาย ๆ คนอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าหลายเท่านักจึงจะทำได้  จากที่เฝ้ามองชีวิตอาจารย์มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี  ยังไม่เคยเห็นว่าจะมีช่วงไหนที่อาจารย์จะหยุดพัฒนาตัวเอง ขอให้ความตั้งใจของอาจารย์  ส่งผลอย่างดีที่สุดต่อผู้คนที่ได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดความรู้  และขอให้ทุกสิ่งที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดไป

มรกต  พรพิบูลย์

Chief Administrative Officer

AMSS Inc. Ltd. morakot@amss-inc.com


ความคิดเห็นจากลูกค้าอื่นๆ

เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา