Join Us
     
คำนิยมของ คุณรำไพ รอดเดช

 ดิฉันทำงานอยู่บริษัท  Janssen-Cilag มา 12 ปี เกือบทุก ๆ ปี  ทางบริษัทจะมีการจัดส่งไปTrain กับสถาบันต่างๆ เพื่อให้เราพัฒนาตัวเองในงานให้เก่งมากขึ้นเรื่อยๆ    และเมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันได้มีโอกาสมา Train กับอาจารย์ ไชยยศ  อาจารย์มีวิธีการสอนที่เข้าใจและเข้าถึงผู้เรียนดีมากค่ะ นั่งเรียนไปก็ได้ทบทวนว่าสิ่งที่อาจารย์สอนและสิ่งที่เราทำงานจริงมันแตกต่างกัน  และนำสิ่งที่อาจารย์สอนมา ปฏิบัติจริง โดยเฉพาะหัวข้อ การเรียนรู้ หัวหน้า-ลูกน้อง  ใจเขา ใจเรา  และทุกหัวข้อที่สอน อาจารย์มี Case study ประกอบทำให้เข้าใจได้ง่าย และหลังจากจบหลักสูตรแล้ว อาจารย์ได้มา follow up ว่าในการทำงานจริงมีการนำไปใช้แล้วพบปัญหาอะไรบ้าง  ดีมากเลยค่ะ หากมีเรื่องใหม่ๆ ก็อยากไปเรียนกับอาจารย์อีกค่ะ

รำไพ รอดเดช Sales Supervisor บริษัท  Janssen-Cilag

E-mail : rroddeth@jacth.jnj.com 


ความคิดเห็นจากลูกค้าอื่นๆ

เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา