Join Us
     
คำนิยมของ คุณประนมกร ทัดงามนาค

 

เชิญอาจารย์มาบรรยาย ในหลักสูตร “Working Together for Team Success” ระดับบริหาร และผู้จัดการ  หลังจากที่ผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการฝึกอบรมกับอาจารย์ไชยยศแล้วก็ อนุมัติให้จัดเพิ่มอีก 2 รุ่น

ดิฉันได้รู้จักกับอาจารย์ไชยยศ  ปั้นสกุลไชย ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2550 ไม่นานนี้เอง โดยได้เบอร์โทรศัพท์มาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง ทราบว่าอาจารย์ไชยยศเป็นวิทยากรที่เก่ง และบรรยายจากประสบการณ์จริง ดิฉันได้ติดต่อ แนะนำตัวกับอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์เข้ามา Training ในเรื่องของ Team Work จากการที่ได้คุยกับอาจารย์ทางโทรศัพท์ เห็นได้ว่าอาจารย์น่าจะเป็นคนคล่องแคล่ว ว่องไว สังเกตจาการพูดคุย และเป็นวิทยากรที่สมัยใหม่  ก็เลยเชิญอาจารย์มาบรรยาย ในหลักสูตร “Working Together for Team Success” ระดับบริหาร และผู้จัดการ  หลังจากที่ผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการฝึกอบรมกับอาจารย์ไชยยศแล้วก็อนุมัติให้จัดเพิ่มอีก 2 รุ่น เป็นระดับหัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป  ดิฉันคิดว่าผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท ได้เห็น ได้สัมผัส ได้เรียนรู้โดยจากอาจารย์ไชยยศ  ซึ่งตัวดิฉันเองก็เข้าร่วมการฝึกอบรมในรุ่นแรกด้วย  จึงสามารถยืนยันได้เลยว่าอาจารย์สอนได้สนุก  สอดแทรกเนื้อหา  สาระ  มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ จากการดูหนัง  เล่นเกมส์  มีกิจกรรมภาคสนาม เป็นการฝึกอบรมที่สามารถนำกลับมาใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ

ประนมกร   ทัดงามนาค

Training Department บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด

Pranomkorn@apollothai.com


ความคิดเห็นจากลูกค้าอื่นๆ

เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา