Join Us
     
คำนิยมของ คุณจตุรนต์ เนียมวิวัฒน์

 

ความรู้สึกครั้งแรกที่เข้าเรียน คือ น่าจะเป็นการเรียนหรือ การเข้าอบรมเหมือนทุกครั้ง  คือ เรียนจากคู่มือ หรือ ตำราที่วิทยากรเตรียมมาให้  คงจะน่าเบื่อ เพราะ ดูจากบุคลิกของท่านวิทยากรแล้ว คงจะเครียดแน่เลย  แต่ปรากฎว่า  ผิดคาด เพราะ ในความเป็นจริง สิ่งที่ดิฉันคิดตอนที่ยังไม่ได้เข้าอบรม กับหลังจากที่เข้าเรียนครั้งแรกนั้น ต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ะ      

ผมเองได้รับคำแนะนำจากผู้บริหารทีมบริการลูกค้าของบริษัท ให้รู้จักกับวิทยากรพิเศษท่านหนึ่ง คือ อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย เพื่อที่จะมาจัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับทีมผู้บริหารของแผนก Operation หลังจากที่ผมได้มีโอกาสไปสังเกตการณ์การสอนของท่าน ก็พบว่า อาจารย์ มีเทคนิคในการนำเสนอ ตลอดจนความเชื่อมั่นและเข้าใจในเนื้อหาที่ถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  หลังจากนั้น ทางบริษัท ได้มีโอกาสเชิญ อาจารย์ไชยยศมาเป็นวิทยากรพิเศษ ในหลักสูตรการสร้างทีมผู้บริหารระดับต้นของบริษัท จำนวน 5 รุ่น  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ต่างชื่นชมและประทับใจในความรู้ความสามารถของ อาจารย์ที่ถ่ายทอดแนวความคิดและทักษะในการบริหารทีมงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมเข้ามาในหลักสูตร ก็ช่วยสร้างเสริมความเข้าใจในเนื้อหาของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี  ในภายหน้า หากบริษัทมีการค้นหาวิทยากรพิเศษ เพื่อมาเสริมสร้างและเพิ่มพูนทักษะในการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้นไป อาจารย์ไชยยศ จะเป็นวิทยากรท่านแรกๆ ที่ผมจะนึกถึงและขอคำปรึกษาในการสร้างหลักสูตรพิเศษต่างๆ ให้กับบริษัทต่อไปครับ 

จตุรนต์  เนียมวิวัฒน์

Operation Training  Manager, GE Money

Jaturon.neimwiwat@ge.com


ความคิดเห็นจากลูกค้าอื่นๆ

เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา