Join Us
     
ครั้งแรกที่ได้รู้จักกับอาจารย์ ไชยยศ  ก็คือทางบริษัท จีอี ได้มีการจัด Training หลักสูตร   “Supervisor Development Program”  แต่ปัจจุบันได้เข้าทำงานใหม่ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์  ดิฉันได้นำเทคนิคของอาจารย์ไปใช้ได้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดจริงๆ ขอย้ำ  พิสูจน์มาด้วยตัวเองแล้วค่ะ        การที่มีโอกาสได้เข้าอบรมในครั้งนั้น (ฝึกอบรมทั้งหมด 3 โมดูล  รวม 4 วั [...]  นั่นก็เป็นครั้งแรกที่อาจารย์ฯ ได้กรุณารับมาบรรยายให้ โอ้โฮ! ผู้ เข้ารับการอบรมประทับใจกันแบบสุดๆ อาจารย์เป็นวิทยากรที่มีสื่อการสอนแบบสื่อผสมที่ทันสมัยและน่าสนใจตลอดการ อบรม ทั้งหนัง ทั้งเกมส์ ทั้งกรณีศึกษา ทั้งพรีเซนเตชั่น ตลอดวันวันนั้นไม่มีใครมีท่าทางว่า ถูกบังคับมาอบรมเลย [...]  เชิญอาจารย์มาบรรยาย ในหลักสูตร “Working Together for Team Success” ระดับบริหาร และผู้จัดการ  หลังจากที่ผู้บริหารของบริษัทได้เข้ารับการฝึกอบรมกับอาจารย์ไชยยศแล้วก็ อนุมัติให้จัดเพิ่มอีก 2 รุ่น ดิฉันได้รู้จักกับอาจ [...] ดิฉันทำงานอยู่บริษัท  Janssen-Cilag มา 12 ปี เกือบทุก ๆ ปี  ทางบริษัทจะมีการจัดส่งไปTrain กับสถาบันต่างๆ เพื่อให้เราพัฒนาตัวเองในงานให้เก่งมากขึ้นเรื่อยๆ    และเมื่อไม่นานมานี้ ดิฉันได้มีโอกาสมา Train กับอาจารย์ ไชยยศ  อาจารย์มีวิธีการสอนที่เข้าใจและเข้าถึงผู้เรียนดีมากค่ะ นั่งเรียนไปก็ได้ทบทวนว่าสิ่งที่อาจารย์สอนและสิ่งที่เราทำงานจริงมันแตกต่างกัน  และนำสิ่ [...]  “การเป็นนักฝึกอบรมมืออาชีพ มิใช่อาศัยแค่ความรู้และประสบการณ์เท่านั้น [...]  การพัฒนา Soft Skills ดูจะยากกว่า Hard Skills  นะ ครับ แต่อาจารย์ไชยยศ ก็สามารถชี้ประเด็น พร้อมนำเสนอ บวกตัวอย่างประกอบ ได้อย่างเห็นภาพได้ชัด จึงไม่ยากเกินไปสำหรับผู้ฟังที่ตั้งใจจริง โดยเฉพาะในการสัมมนาที่มีรูปแบบการอบรมอย่าง Plearn (Play + Learn) อาจารย์ก็ถนัด [...]  จากที่เฝ้ามองชีวิตอาจารย์มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี  ยังไม่เคยเห็นว่าจะมีช่วงไหนที่อาจารย์จะหยุดพัฒนาตัวเอง ขอ ให้ความตั้งใจของอาจารย์  ส่งผลอย่างดีที่สุดต่อผู้คนที่ได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดความรู้  และขอให้ทุกสิ่งที่อาจารย์สร้างขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ตลอดไป [...]  ผมยังคงมีความเชื่อมั่นว่า “การพัฒนาคนเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ มุ่งมั่นทุ่มเทกับการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยต่อไปนะครับ” ถ้าคุณมีความเชื่อว่า  [...]

เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา